De rika drar ifrån

Mer om de medverkande

Stefan Fölster 

Stefan Fölster är chefekonom på Svenskt Näringsliv och adjungerad professor på KTH. Han har tidigare varit vd för Handelns Utredningsinstitut. Stefan Fölster är författare till boken Jämlikheten som försvann (2004) i vilken han visade att klassklyftorna ökade kraftigt i Sverige under 1990-talet.

Irene Wennemo

Irene Wennemo är doktor i sociologi och chef för LO:s näringspolitiska enhet. Tidigare har hon varit politiskt sakkunnig på Socialdepartementet och i Statsrådsberedningen. Irene Wennemo har lett arbetet med kongressrapporten inför LO-kongressen 2008.

 

 

 

 

Jesper Roine

Jesper Roine är doktor i nationalekonomi och verksam vid SITE på Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning rör främst politisk ekonomi, fördelningsfrågor samt långsiktig ekonomisk utveckling


Daniel Waldenström

Daniel Waldenström är doktor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning. Hans forskning berör främst frågor kring inkomst- och förmögenhetsfördelning. Dessutom är han koordinator för ett projekt på Riksbanken om historisk finansiell statistik.

Martin Ådahl

Martin Ådahl är t.f. vd för en nybildad grön och liberal tankesmedja. Han kommer närmast från nyhetsmagasinet Fokus där han var en av grundarna och politisk chefredaktör. Innan dess arbetade han på Riksbanken som ”senior economist” på avdelningen för penningpolitik. Martin Ådahl har också varit med och startat Finanstidningen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se