Från skjortor till satelliter

Medverkande

Fredrik Sjöholm

Docent Fredrik Sjöholm är medarbetare vid Institutet för Näringslivsforskning och programchef för forskningsprogrammet ”Globalisering och företagen”. Hans forskning fokuserar i huvudsak på ekonomiska aspekter av globalisering, ofta med fokus på utvecklingen i Kina och övriga Östasien. Fredrik Sjöholm är som enda europé medlem av Asia Economic Panel och dessutom medlem av redaktionen för tre ekonomiska tidskrifter med fokus på Asien. 

Wing Thye Woo

Professor Wing Thye Woo är verksam vid University of California at Davis, Senior Fellow vid the Brookings Institution i Washington D.C. samt chef för Östasien-programmet vid Center for Globalisation and Sustainable Development vid Columbia University. Professor Woo är en internationellt ledande expert på Kinas ekonomi och har skrivit en mängd böcker och artiklar om Östasien i allmänhet och Kina i synnerhet. Han har dessutom agerat rådgivare åt ett antal regeringar och internationella organisationer.

Assar Lindbeck

Assar Lindbeck är professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, och medarbetare vid Institutet för Näringslivsforskning. På uppdrag av Världsbanken publicerade han i november 2006 studien ”An essay on economic reforms and social change in China”. I studien analyseras innebörd, ekonomiska effekter och sociala konsekvenser av Kinas radikala ekonomiska reformer under det senaste kvartsseklet (från slutet av 1970-talet till i dag).

Pontus Braunerhjelm

Professor Pontus Braunerhjelm är huvudsekreterare i regeringens Globaliseringsråd och innehar Leif Lundblads donationsprofessur i internationellt företagande vid KTH. Han disputerade 1994 i internationell ekonomi vid The Graduate Institute of International Studies i Genève. Mellan 1994 och 2000 var Pontus Braunerhjelm vice VD på Industriens Utredningsinstitut (numera Institutet för Näringslivsforskning) och han upprätthöll motsvarande post på SNS 2000–2003.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se