Japan i skuggan av Kina

Mer om de medverkande

Naoyuki Yoshino

Professor Naoyuki Yoshino, Keio University, Tokyo, är en av Japans främsta ekonomer och har en bred och djup erfarenhet av de asiatiska ländernas ekonomier i allmänhet och Japans ekonomi i synnerhet. Hans vetenskapliga produktion inkluderar ”Postal Savings and Fiscal Investment in Japan” (Oxford University Press, 2003), ”Small Savings Mobilization and Asian Economic Development” (M.E. Sharpe, 2004), och ”Enhancing Market Functions in Japan” (Keio University Press, 2006).

Professor Yoshino har återkommande deltagit i ekonomiskt policyarbete i Japan. Han har varit ordförande eller deltagare i en mängd kommittéer under diverse japanska ministerier och har därigenom varit direkt involverad i Japans ekonomiska liberalisering under senare år.


 

Mattias Bergman

Mattias Bergman är Exportrådets regionchef i Asien och har en Global Executive MBA från Copenhagen Business School. Han var tidigare ordförande för SNS i Tokyo. Mattias Bergman har också varit handelssekreterare vid Sveriges Ambassad i Japan och ordförande i medlemskommittén för Svensk-Japanska Handelskammaren.

 

Fredrik Sjöholm

Professor Fredrik Sjöholm är programchef vid Institutet för Näringslivsforskning och adjungerad professor i internationell ekonomi vid Örebro universitet. Hans forskning fokuserar i huvudsak på ekonomiska aspekter av globalisering, ofta med fokus på utvecklingen i Kina och övriga Ostasien. Fredrik Sjöholm är som enda europé medlem av Asia Economic Panel och dessutom medlem av redaktionen för tre ekonomiska tidskrifter med fokus på Asien.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se