Vad kostar den allmänna värnplikten?

Mer om de medverkande

Henrik Landerholm

Sedan 2002 är Henrik Landerholm rektor vid Försvarshögskolan. Han har tidigare varit riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i försvarsutskottet mellan 1998 och 2002. Under den senare perioden var han också ledamot av utrikesnämnden. 

Björn Lundström

Björn Lundström är chef för Pliktverkets regionkontor i Stockholm. Han är tjänstledig överstelöjtnant i Försvarsmakten och har tidigare varit bland annat bataljonschef inom amfibiekåren och ansvarig för det tekniska chefsprogrammet vid Försvarshögskolan.

Panu Poutvaara 

Panu Poutvaara har på senare år etablerat sig som en nationalekonomisk auktoritet på värnpliktens område med flera artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Vid sidan av sitt vetenskapliga arbete har han deltagit med kvalificerade inlägg i den finska debatten.

Martin Ådahl

Martin Ådahl är t.f. vd för en nybildad grön och liberal tankesmedja. Han kommer närmast från nyhetsmagasinet Fokus där han var en av grundarna och politisk chefredaktör. Tidigare arbetade han på Riksbanken som ”senior economist” på avdelningen för penningpolitik. Martin Ådahl har också varit med och startat Finanstidningen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se