Aktiviteter tidigare år

Aktiviteter 2009

IFN:s föregångare IUI grundades 1939. Till att börja med var de utåtriktade aktiviteterna få. Från år 2006 finns på denna webbplats arkiv över centrala aktiviteter under året.

 


Förmiddagsseminarium om rörliga vd-ersättningar, bonusar och ägaransvar

2009-10-21

För att öka kunskapen och fördjupa diskussionen om framtidens bonussystem bjöd IFN den 21 oktober in till ett seminarium där bl.a. bonusar och ägaransvar diskuterades. På seminariet presenterade professor Bruno Frey, en världsledande forskare inom ekonomisk motivationsforskning, den senaste internationella forskningen på området. Därefter följde ett samtal om bonussystem och incitamentslöners utformning.

 Läs mer

 

Workshop: Designing Electricity Auctions

2009-09-15/16

En grupp internationella experter och forskare samlades till en workshop i Stockholm på temat "Designing Electricity Auctions" den 15 - 16 september. Deltagarna diskuterade mot bakgrund av aktuella forskningsresultat hur utformningen av elauktioner kan ske. Bland deltagarna fanns bl.a. Lawrence Ausubel (University of Maryland), Nils-Henrik von der Fehr (University of Oslo)och Frank Wolak (Stanford University). Workshopen arrangerades inom IFN:s Elforskningsprogram och hölls på engelska.

Läs mer
 

Forskarkonferens om ägande, organisationsformer och näringslivets utveckling

2009-09-10/11

Den 10–11 september samlade IFN en grupp internationellt framstående forskare till en vetenskaplig konferens om ägande, organisationsformer och näringslivets utveckling. Syftet med konferensen var att diskutera ny forskning kring hur ägandeformer och företagens organisation påverkar näringslivets utveckling. Ett centralt tema var hur riskkapitalister som ägare påverkar realekonomin, d.v.s. arbetsmarknaden, forskning och utveckling samt företagens produktivitet.

Läs mer

 

IFN firade 70 år med jubileumssymposium

2009-09-02

Till firandet av IFN:s 70-årsjubileum anordnade institutet ett jubileumsseminarium i Stockholm med rubriken Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling . Drygt 160 deltagare från både universitets- och forskningsvärlden, näringslivet, närliggande organisationer och press samlades.

Läs mer
 

IFN-seminarium med Bryan Caplan

2009-08-19

Den 19 augusti gästade den amerikanska professorn och nationalekonomen Bryan Caplan IFN för att presenterade sin omdiskuterade bok The Myth of the Rational Voter.

Läs mer

 

Frukostseminarium: Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?

2009-06-17

Rörliga ersättningar till näringslivets ledande befattningshavare har blivit allt vanligare de senaste åren. I finanskrisens kölvatten har de dock ifrågasatts. För att öka kunskapen om incitamentsprogrammens funktion och syfte samt vad vi empiriskt vet om deras effekter arrangerade IFN ett öppet seminarium om detta. Utgångspunkten var en ny rapport, Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen? (IFN Policy Paper nr 27), skriven av Joakim Bång och Daniel Waldenström där den senaste forskningen om incitamentslöner till ledningen sammanfattas.

Läs mer

 

2009-05-28/29

IFN:s konferens om utbildningsekonomi

Internationella jämförelser visar på betydande skillnader i utbildningsresultat mellan till synes liknande länder. Skillnader mellan svenska och finska elevers kunskaper har till exempel rönt en del uppmärksamhet på båda sidor om Bottniska viken. Att hitta orsaken till sådana skillnader har visat sig svårt, men det står klart att skolornas resurstilldelning endast ger en begränsad förklaring.

Ekonomers intresse för utbildningsfrågor beror bland annat på att utbildning bygger upp humankapital vilket ger utdelning i form av högre livsinkomster. Att utbildning till stora delar skattefinansieras är en annan förklaring av ekonomernas nyvaknade intresse. Kvantitativa studier av skolor, rektorer, lärare och elever är ett sätt att utvärdera om skattepengarna används på ett effektivt sätt.

Med dessa perspektiv i åtanke bjöd IFN i slutet av maj 2009 in flera internationellt framstående utbildningsekonomer till en konferens i Vaxholm.

Läs mer

 
2009-05-14

Prisutdelning på Rosenbad

Den amerikanske professorn Scott A. Shane tog emot årets Global Award for Entrepreneurship Research under en prisceremoni på Rosenbad den 14 maj.

Läs mer
 

2009-04-02

Frukostseminarium om immateriella investeringar

Institutet för Näringslivsforskning (IFN) arrangerade den 2 april ett välbesökt frukostseminarium om den senaste forskningen kring immateriella investeringar under rubriken ”Kan man alltid ta på en investering?”.

 Läs mer

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se