Är bonus en bra drivkraft för vd

Är bonus en bra drivkraft för vd?

Ett seminarium om rörliga vd-ersättningar, bonusar och ägaransvar
 

Bruno S. Frey,  Anna Ekström,  Tomas Nicolin,  Lars Oxelheim,  Jacob Palmstierna,  Daniel Waldenström

Debatten om incitamentsprogrammens utformning, rimlighet och effektivitet har varit intensiv under det senaste året. I kölvattnet av den globala finanskrisen och en rad kritiserade bonusutbetalningar har flera kritiska röster höjts med krav på reglering och återhållsamhet. Samtidigt har rörliga ersättningar till ledare i näringslivet blivit allt vanligare. I dag utgör de en tredjedel av de svenska börs-vd:arnas totala lön.

  • Vilken betydelse har incitamentslöner för vd:s prestationer och, i förlängningen, företagens utveckling?
  • Hur bör vd:s prestation mätas och värderas i förhållande till rådande konjunktur och övriga i branschen? 
  • Hur kan incitamentsprogram som premierar både långsiktighet och risktagande se ut?
  • Vilka slutsatser kan man dra av den senaste forskningen?

För att öka kunskapen och fördjupa diskussionen om framtidens bonussystem bjuder IFN in till ett seminarium den 21 oktober. På seminariet presenterar professor Bruno S. Frey, världsledande forskare inom ekonomisk motivationsforskning, den senaste internationella forskningen på området följt av ett samtal om bonussystem och incitamentslöners utformning.


Medverkande:

Bruno S. Frey, professor i nationalekonomi, Zürich universitet.
Anna Ekström, jur.kand., ordförande för SACO, styrelseledamot i Första AP-fonden, tidigare bl.a. statssekreterare i Näringsdepartementet.
Tomas Nicolin, civilekonom, M.Sc, styrelseledamot i bl.a. Active Biotech, Nordstjernan, Q-MED, SEB, Nobelstiftelsen och IFN, tidigare bl.a. vd för Alecta och Tredje AP-fonden.
Lars Oxelheim, professor, Institutet för Ekonomisk Forskning, Lunds Universitet samt IFN.
Jacob Palmstierna, ekon.dr. h.c., styrelseledamot i IFS och Loomis, tidigare bl.a. vd för SEB och styrelseordförande i Nordea.
Daniel Waldenström, docent, IFN.

 

Datum Onsdagen den 21 oktober 2009
Tid Kl. 09.30−12.00
Plats Lundqvist & Lindqvist Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Anmälan Elisabeth.Gustafsson@ifn.se, senast den 8 oktober

 

Program

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Inledning och presentation
Magnus Henrekson, vd, IFN
10.10 How to pay and compensate executives
Professor Bruno S. Frey, Zürich universitet

Presentationen och efterföljande frågestund sker på engelska.
11.00 Utmaningar, svårigheter och vinster med rörliga vd-ersättningar
Panelsamtal med Anna Ekström, Tomas Nicolin, Lars Oxelheim och Jacob Palmstierna. Samtalet leds av Daniel Waldenström, docent och forskare vid IFN.
12.00 Slut

 


 

  

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se