IFN:s 70-årsjubileum

Åke Ortmark – Om att träna in en attityd och vad hans tid vid IUI betytt för journalistiken

Åke Ortmark, välkänd journalist och författare, var vid IUI 1954−58. Han talade om vad erfarenheten från IUI betytt för honom i journalistiken.

Se film från anförandet.

Ortmark inledde med att framhålla att forska handlar på många sätt om samma sak som journalistiken. Man tränar in en attityd, och lär sig de instrument man sedan kommer använda – och hur dessa ska se ut och fungera. Assar Lindbeck ska ha sagt angående arbetsatmosfären på IFN, mindes Ortmark: ”Hit kan man inte komma och säga ’God morgon’ utan att även det blir ifrågasatt.” Det kan vara utmanande, men även inspirerande, menade Ortmark.

Ortmark berättade att han ”tillhör en minoritet, extremt liten – två personer – som gått till journalistiken från IUI”. Jan Wallander ska ha sagt till Ortmark: ”Du saknar sittfläsk, tålamod.” I journalistiken premieras uppkäftigheten mer än uthålligheten, förklarade Ortmark.

Men det finns starka beröringspunkter, enligt Ortmark. Den journalist som haft förmånen att arbeta vid ett forskningsinstitut kan ta med sig mycket därifrån. Attityden är en sak – en undersökande attityd till omvärlden, inte en förändrande. Förändringen överlåter man till politiker och andra i samhället.

Tillsammans med Herbert Söderström sysslade Ortmark med ”skjutjärnsjournalistiken” – och det ledde till bråk. ”Jag hade nog inte klarat det utan stödet från Olof Rydbeck vid Sveriges Radio och IUI-anknutne Axel Iveroth”, sa Ortmark. Den senare gillade Ortmarks och Söderströms teknik och ”attityd till makten”. Ortmark valde till en av sina första böcker ut fyra maktcentra, och försökte med systematiska intervjuer undersöka hur utvalda aktörer agerat på fyra utvalda områden. Den systematiska approachen var något Ortmark lärt sig på IUI, framhöll han – och han ”känner stor glädje och tacksamhet för detta”. IUI har gjort en viktig insats för journalistiken. ”På den tiden gick 1 procent av de IUI-aktiva in i journalistiken; målet borde vara att höja den till 2 procent”, avslutade Ortmark med.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se