IFN:s 70-årsjubileum

Jubileumsseminarium – Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling

I år fyller Institutet för Näringslivsforskning, tidigare IUI, 70 år som forskningsinstitut. För att fira detta samlar IFN några av den svenska nationalekonomins mest tongivande profiler för ett symposium om svensk ekonomisk forskning och näringslivspolitik från 1939 till i dag.

Hur har IFN bidragit till den ekonomiska forskningen och den samhällsekonomiska debatten? Vilken roll har institutets forskare och forskning spelat för näringslivet, intresseorganisationerna, akademin, statsförvaltningen och den politiska sfären?

Tidigare och nuvarande forskare och medarbetare vid institutet ger sina personliga reflektioner kring händelser och personer som varit centrala för utvecklingen av institutets forskning och svenskt näringsliv.

Seminariet är endast öppet för särskilt inbjudna.
 

Program

14.30

Registrering och kaffe

15.00

Välkommen
Magnus Henrekson, vd, IFN

15.10

Mats Persson, professor, IIES, Stockholms universitet
Claes-Henric Siven, professor emeritus, Stockholms universitet

– om 1940-talets legendariska IUI-chef Ingvar Svennilson och omvandlingen av IUI

Jan Wallander, vd IUI 1953–1961
– om vad en bankchef haft för nytta av sitt arbete vid IUI

Villy Bergström, vice riksbankschef 1999–2005
– några personliga minnen av Ragnar Bentzel, IUI:s chef 1961–66

16.20

Paus

16.35

Åke Ortmark, journalist och författare
– om att träna in en attityd och vad hans tid vid IUI betytt för
journalistiken

Assar Lindbeck, professor, IFN, och IIES, Stockholms universitet
– om forskningsresultat som lett till politiska kontroverser och varför vi
fortfarande har hyresreglering i Sverige

Birgitta Swedenborg, f.d. forskningsledare och vice vd, SNS
– om uppståndelsen och den hätska debatten mot Milton Friedmans
Nobelpris i ekonomi 1976 och om att i ord och handling stå upp mot en
dominerande tidsanda

17.30

Paus

17.45

Ett samtal om att leda IUI/IFN
– utmaningen i att tillfredställa såväl huvudman och forskningsfinansiärer
som vetenskapssamhället och policyvärlden.

Medverkande: Lars Nabseth (vd 1966–73), Lars Wohlin (vd 1973–76),
Gunnar Eliasson (vd 1976–94), Ulf Jakobsson (vd 1994–2005), Magnus
Henrekson (vd 2005–)
Moderator: Peter Wolodarski, politisk redaktör, Dagens Nyheter

18.35

Slutord
Björn Hägglund, styrelseordförande, IFN

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se