2009

Frukostseminarium om immateriella investeringar

Institutet för Näringslivsforskning (IFN) arrangerade den 2 april ett välbesökt frukostseminarium om den senaste forskningen kring immateriella investeringar under rubriken ”Kan man alltid ta på en investering?”. 

Investeringar är avgörande för ekonomisk tillväxt och därmed ett centralt sakområde för beslutsfattare med ambition att stärka och utveckla Sveriges näringsliv. Men har vi en korrekt bild av vad som utgör en investering i våra nationalräkenskaper? Nej, menar ekon.dr Harald Edquist, som under seminariet presenterade sin senaste forskning kring immateriella tillgångar och investeringar. En betydande andel av svenska företags investeringar handlar i dag om immateriella tillgångar som missvisande tas upp som löpande kostnader istället för som investeringar. Och det handlar om stora belopp som får fel epitet, i Sveriges fall ca 10 procent av BNP under 2004. 
 

Läs mer i  forskningsrapporten ”How Much Does Sweden Invest in Intangible Assets?” 

 


Harald Edquists arbete ingår i det europeiska forskningsprojektet COINVEST som fokuserar på immateriella tillgångar och investeringar. Hit räknas investeringar i mjukvara, databaser, forskning och utveckling, mineralexploatering, upphovsrätt, design, produktutveckling i den finansiella sektorn, varumärken, vidareutbildning och organisatoriska förändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se