Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen

Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen? Frukostseminarium på IFN 17 juni

I kölvattnet av den globala finanskrisen och den senaste tidens företagsskandaler har en intensiv debatt uppstått om vd-ersättningar och incitamentsprogrammens effektivitet.

Günther Mårder                     Daniel Waldenström 
 Günther Mårder                     Daniel Waldenström

Rörliga ersättningar till ledare i näringslivet har blivit allt vanligare. Idag utgör de omkring en tredjedel den totala lönen till svenska börs-vd:ar. Under våren har bonusdebatten varit högljudd och kritikerna många. Men vad säger egentligen den senaste forskningen om rörliga ersättningar till vd? Vilken betydelse har incitamentslöner för vd:s prestationer och, i förlängningen, företagens utveckling? Vilka lärdomar kan dras av tidigare misstag i utformningen av framtidens ersättningssystem?

Under seminariet presenterar forskaren Daniel Waldenström en ny forskningsöversikt som beskriver svenska vd-ersättningars struktur, argumenten för och emot incitamentslöner samt de praktiska problem som rörliga ersättningar kan ge upphov till. Utifrån den senaste forskningen presenteras även flera konkreta förslag på hur framtidens bonussystem bör utformas.

Günther Mårder, vd för Aktiespararna, kommenterar utifrån ett ägarperspektiv.

Sammanställningen är gjord av docent Daniel Waldenström, IFN, och doktorand Joakim Bång, Handelshögskolan i Stockholm.
 

 Datum Onsdagen den 17 juni
 Tid Kl. 8.30–09.30
Kaffe och frukostfralla från kl. 08.00
 Plats IFN, Grevgatan 34, Stockholm
   
 Anmälan Elisabeth.Gustafsson@ifn.se senast den 12 juni
 Presskontakt Kristina.Borjeson@ifn.se
  OBS! Antalet platser är begränsat

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se