Aktiviteter tidigare år

Hänt under 2012

Forskar- och brown-bag-seminarier arrangeras i princip varje vecka (brown-bag seminarierna finns listade på den engelska hemsidan). Öppna seminarier och andra aktiviteter arrangeras tre till fyra gånger per år.


2012-11-15

Vad säger brukarnöjdhet om kvalitet i välfärdstjänster?

2012-11-15

Som en del av IFN:s forskning om tjänstesektorns ekonomi har ett samarbete inletts med SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. En serie seminarier ingår i samarbetet och den 15 november arrangerade SNS ett sådant med titeln "Vad säger brukarnöjdhet om kvalitet i välfärdstjänster?"


2012-10-09

Bättre folkhälsa med minskad inkomstspridning?

2012-10-09

Tisdagen den 9 oktober arrangerade IFN, Institutet för Näringslivsforskning, ett seminarium kring boken Blir vi sjuka av inkomstskillnader?. Tre IFN-forskare är författare till denna genomgång av forskningen på området: Andreas Bergh, Therese Nilsson och Daniel Waldenström. Det blev en diskussion om problemen med att tolka fakta, vad ojämlikhet egentligen är, behovet av vidare forskning på området och vad politikerna kan göra för att fler människor ska förutsättningar att leva ett bättre liv.


2012-09-18

SNS Analys: Personvalssystemet – ett meningslöst kryssande?

Halvvägs genom innevarande mandatperiod presenterade nationalekonomerna Olle Folke (Columbia University och Institutet för Näringslivsforskning) och Johanna Rickne (Institutet för Näringslivsforskning och Uppsala universitet) en rapport om hur personvalet påverkar partiernas nomineringsprocesser vid ett seminarie på SNS.


2012-08-21

Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur kan Sverige bli mer entreprenöriellt?

2012-08-21

Tisdagen den 21 augusti lanserades boken Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?. Författare är Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Klas Eklund, SEB, och Magnus Henrekson, IFN. Marcus Wallenberg höll ett inledningsanförande.


2012-08-13

Vad avgör vem som vinner USAs presidentval? – om valkampanjernas betydelse för utgången av valet

Ett par veckor efter att republikanernas och demokraternas konvent i USA avslutats, dvs i mitten av september, kan man i stort lita på det valresultat som opinionsundersökningarna förutspår, förklarade professor Robert S. Erikson från Columbia University på ett seminarium arrangerat den 16 augusti av IFN i samarbete med FORES.


2012-07-02/06

IFN i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby medverkade flera forskare från IFN i en mängd olika seminarier och debatter. Arbetslösheten, offentligt finansierade privata tjänster, framtidens pensions- och socialförsäkringssystem är några av de frågeområden där forskarna bjudits in som experter och samtalspartners.


2012-06-13/14

IFN-konferens om globalisering, organisation och företagsägande

2012-06-13

IFN Stockholm Conference 2012 anordnades i Vaxholm den 13-14 juni och hade temat ”Globalization, Organization and the Ownership of Firms”. Studierna som presenterades fokuserade bland annat på företagsteori och organisering ur ett internationellt perspektiv med tyngdpunkt på utländska förvärv och sammanslagningar samt multinationella företag.


2012-05-21

Boklansering av Den Svenska Tjänstesektorn

Den 21 maj arrangerade IFN, IVA och Studentlitteratur ett seminarium om outsourcing i offentlig sektor och näringsliv. Två av bokens författare, IFN-forskarna Henrik Jordahl och Roger Svensson, presenterade skillnader och likheter mellan outsourcing i den offentliga sektorn och näringslivet när det gäller utmaningar och möjligheter kring att upphandla tjänster. Därpå följde ett samtal mellan Filippa Reinfeldt, Mikaela Valtersson och Lars Täubler om den offentliga sektorns och näringslivets förutsättningar att dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper kring outsourcing.


2012-04-03

Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas?

Riskkapitalbolagens vinster och investeringar i välfärdssektorn har under den senaste tiden gett upphov till en intensiv samhällsdebatt och diskussion om företagsbeskattning och ränteavdragens utformning. Men vad säger egentligen den ekonomiska och juridiska forskningen om riskkapitalinvesteringars effekter på ekonomin och utformningen av ränteavdrag? Finns det en risk att riskkapitalinvesteringarna minskar om ränteavdraget slopas?


2012-03-29

Bör staten maximera lycka?

2012-03-15

De flesta människor strävar efter att vara lyckliga. Innebär det att staten kan och bör försöka öka lyckan i samhället? Frågan är aktuell eftersom många ifrågasätter ett ensidigt fokus på BNP-tillväxt. Även om materiellt välstånd är viktigt kan det finnas andra mål som är nog så viktiga att slå vakt om, t.ex. hälsa, god miljö och lycka. Numera finns det metoder för att mäta lycka, vilket förstås underlättar politiska ambitioner att öka lyckan, eftersom effekten av olika politiska satsningar då kan utvärderas.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se