2012

IFN i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby medverkade flera forskare från IFN i olika seminarier och debatter.

Måndagen den 2 juli

Liberala dagen: Globaliseringsrådet och Framtidskommissionen ‒ vem har svaren för framtiden?

Sverige har haft två framtidsorienterade råd med regeringsuppdrag, satta att analysera och diskutera de stora frågorna för Sveriges framtida välstånd. Vad skiljer Framtidskommissionen från Globaliseringsrådet? Vem har lösningarna på framtidsutmaningarna?

Arrangör: FORES
Medverkande från IFN: Assar Lindbeck

Läs mer


Fungerar ett samhälle som inte kräver tillväxt?

Alltmer pekar på att dagens ekonomiska tillväxt är ohållbar i rent fysiska termer. Under seminariet diskuteras vilka problem som skulle uppkomma vid en övergång till ett samhälle som är oberoende av ekonomisk tillväxt i dagens bemärkelse och hur de kan hanteras.

Arrangör: Högskolan på Gotland, avd. SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development), Gruppen De gröna i EU-parlamentet, Steg 3
Medverkande från IFN: Andreas Bergh

Läs mer


Arbetstidsförkortning ‒ begränsningar och möjligheter

Hur länge vi arbetar är en mycket komplex fråga som berör en mängd viktiga samhällsaspekter ‒ sysselsättning, tillväxt, miljö, folkhälsa, konkurrenskraft, teknikutveckling, fritid etc. Genom en rad snabba intervjuer med experter försöker Birger Schlaug skapa en helhetsbild.

Arrangör: Högskolan på Gotland, avd. SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development), Gruppen De gröna i EU-parlamentet, Steg 3
Medverkande från IFN: Andreas Bergh

Läs mer


Att bryta ny mark ‒ gränslöst företagande

Det finns stor potential att involvera fler småföretag i internationell handel och investeringar över gränserna. Men många småföretag upplever det som osäkert och krångligt att etablera sig utanför Sveriges gränser. Hur kan vi underlätta för småföretagen att ta steget ut på den internationella marknaden? Seminariet belyser det gränslösa företagandet som öppnar för nya idéer och marknader.

Arrangör: Företagarna
Medverkande från IFN: Fredrik Sjöholm

Läs mer

 

Tisdagen den 3 juli

Kvinnors företagande i äldreomsorgen ‒ blir det inget nu, eller?

Äldreomsorgsföretagande skulle bli kvinnornas stora företagarområde. I dag ser många bara giriga riskkapitalister. Fick mindre företag aldrig chansen? Hade de kunnat leverera högre kvalitet om upphandlingsregler och villkor varit rimliga? Finns särskilt värde i fler kvinnliga företagare inom omsorgen?

Arrangör: Women's Business Research Institute
Medverkande från IFN: Magnus Henrekson

Läs mer


Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism ‒ klarar EU sammanhållningen?

Presentation och debatt om slutsatserna i Europaperspektiv 2012, där nio ledande svenska forskare bedömer den ekonomiska krisens konsekvenser för arbetsmarknaden, migrationen och välfärden. Hur påverkar krisen migrationspolitiken och EU:s gränser mot omvärlden?

Arrangör: Högskolan på Gotland och Europaperspektiv – de svenska universitetsbaserade nätverken för Europaforskning
Medverkande från IFN: Lars Oxelheim

Läs mer

 

Onsdagen den 4 juli

Hur många generationer har vi råd att förlora när arbetskraft är nyckeln till vår framtida välfärd?

Integration av arbetskraften är en tickande bomb. Utanförskapet drabbar på sikt allas vår välfärd och en hel generation riskerar att gå förlorad. Varför är vi i Sverige så dåliga på att ta tillvara humankapitalet? Debatt om framtid, tillväxt, förutsättningar och vad som bygger våra länder starka.

Arrangör: Öresundshuset
Medverkande från IFN: Magnus Henrekson och Andreas Bergh

Läs mer


Hur påverkar konkurrens, valfrihet och transparens den framtida pensionsmarknaden?

En rad viktiga beslut kommer att fattas om pensionsmarknaden de kommande åren. På agendan står flytträtt, provisionsförbud, ökad transparens, översyn av PPM-systemet m.m. Andreas Bergh har på SPP:s uppdrag tagit fram en rapport, ”Konkurrens, valfrihet och trygghet/transparens: Ett helhetsperspektiv på pensionerna”. I den diskuterar han hur politiken kan stärka kundernas ställning, öka valfriheten och konkurrensen samt stimulera produktutvecklingen på pensionsmarknaden.

Arrangör: SPP
Medverkande från IFN: Andreas Bergh

Läs mer

 

Torsdagen den 5 juli

Från utsatt till utmärkt område ‒ är nystartszoner en lösning?

Regeringens utredare kommer senare i år att presentera ett förslag för nystartszoner, en sorts ekonomiska frizoner i stadsdelar med stort utanförskap. FORES har bett Sveriges kunnigaste forskare inom detta område att titta på tanken utifrån skilda perspektiv.

Arrangör: FORES
Medverkande från IFN: Andreas Bergh

Läs mer


Hur försäkrad är du?

Allt fler har i dag inkomster som ligger över ersättningstaken i socialförsäkringen. Det finns också personer som inte är kvalificerade för någon ersättning alls. Vilka är dessa, vad kan det få för konsekvenser? Påverkar det socialförsäkringens legitimitet? Är vi på väg mot nya försäkringslösningar?

Arrangör: Försäkringskassan
Medverkande från IFN: Andreas Bergh

Läs mer

 

Fredagen den 6 juli

Vinst och kvalitet i skolan?

Presentation av en rapport som visar på det kvalitetsarbete några av de största skolföretagen bedriver. Rapporten visar även att lönsamhet inte står i kontrast till bra resultat och att krav på lönsamhet inte är unikt för stora företag. Vill vi stoppa progressivt kvalitetsarbete i skolan?

Arrangör: Friskolornas riksförbund
Medverkande från IFN: Henrik Jordahl

Läs mer


Kvinnorörelsens ekonomiska seminarium

Finns det en feministisk ekonomisk politik? I spåren av den ekonomiska krisen och ökande miljöhot växer ett behov av en alternativ ekonomisk politik. Vilka alternativ finns till de ekonomiska principer som råder? Vad har feminismen att erbjuda i diskussioner om välfärd och tillväxt?

Arrangör: Sveriges Kvinnolobby
Medverkande från IFN: Johanna Rickne

Läs mer


Tillväxt ‒ åt alla lycka bär?

Hur formar vi en tillväxt som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och hur mäter vi tillväxten?

Arrangör: Arbetarrörelsens tankesmedja
Medverkande från IFN: Andreas Bergh

Läs mer


Jobben kommer och går ‒ behovet av trygghet består

Ett seminarium om globaliseringens utmaningar i relation till den svenska anställningstryggheten.

Arrangör: Rådhusgruppen
Medverkande från IFN: Andreas Bergh

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se