2012

Vad avgör vem som vinner USAs presidentval?

– om valkampanjernas betydelse för utgången av valet
 

Ett par veckor efter att republikanernas och demokraternas konvent i USA avslutats, dvs i mitten av september, kan man i stort lita på det valresultat som opinionsundersökningarna förutspår, förklarade professor Robert S. Erikson från Columbia University på ett seminarium arrangerat den 16 augusti av IFN i samarbete med FORES.

Robert S. Erikson

Professor of Political Science
Columbia University
 

 

Han förutspådde också att president Obama sannolikt kommer att gå segrande ur valkampanjen. Professor Erikson är en av USA:s ledande forskare på valrörelser och väljarbeteenden och förekommer flitigt som expert i de amerikanska mediernas bevakning av politik och valrörelser.

Professor Eriksons presentation följdes av ett panelsamtal, med IFN-forskaren Olle Folke, den amerikanska kommunikationsstrategen Elizabeth Walentine med erfarenheten från flera demokratiska valkampanjer och Janerik Larsson som följt amerikansk politik sedan 60-talet och skrivit böcker i ämnet. 

Professor Erikson har studerat opinionsundersökningar och dessas tillförlitlighet i 15 presidentvalskampanjer (1952-2008). Föga förvånande visar det sig att opinionsundersökningars trovärdighet ökar ju närmare valdagen man kommer. Det visar sig också att i USA sker de största förändringarna inom valmanskåren under tiden kring och under de två partiernas konvent i augusti-september. Generellt är det dock få väljare som ändrar åsikt under valåret – en av 20, förklarade professor Erikson:

— Valkampanjer handlar till stor del om att övertyga människor om att de ska rösta på valdagen, och inte så mycket om att övertyga människor att byta parti.

Professor Erikson har även studerat ekonomisk tillväxt och tilltro till ekonomin som faktorer i valkampanjer. Han förklarade på seminariet i Stockholm att i början av valåret kan ekonomin säga mer om valutgången än opinionsundersökningar. Under tiden fram till valet avtar dock ekonomins betydelse i jämförelse med opinionsundersökningars träffsäkerhet. En ekonomisk kris skulle dock kunna påverka valutgången. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se