2012

Vad säger brukarnöjdhet om kvalitet i välfärdstjänster?

Som en del av IFN:s forskning om tjänstesektorns ekonomi har ett samarbete inletts med SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. En serie seminarier ingår i samarbetet och den 15 november arrangerade SNS ett sådant med titeln "Vad säger brukarnöjdhet om kvalitet i välfärdstjänster?"

Bild1

Claes Fornell, professor i företagsekonomi vid University of Michigan och grundare av American Customer Satisfaction Index, var seminariets huvudtalare. IFN-forskaren Henrik Jordahl (i bild ovan), som leder det gemensamma välfärdsprojektet, ledde även samtalet under det två timmar långa seminariet. Övriga deltagare som bland annat diskuterade kvalitet och mätbarhet var Lena Freiholtz, kvalitetschef Carema, Ingela Gullberg, kvalitetschef Academedia, Marianne Lidbrink, utredare Enheten för öppna jämförelser, Socialstyrelsen, Anders Norrlid, kanslichef Rådet för främjande av kommunala analyser och Gunilla Söderström, forskningsansvarig utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.


På seminariet diskuterades bland annat villkor för att det ska vara lönsamt för privata utförare att satsa på brukarnöjdhet. Publiken fick också ta del av flera exempel på nöjdhetsmätningar, varvid flera talare betonade att olika användningsområden ställer olika krav på mätningars utformning. Mätningar som ska fungera som beslutsstöd för brukarna inom ett valfrihetssystem behöver se annorlunda ut än mätningar som en kommun kan använda för att kontrollera de olika utförarnas prestationer.

Bild2

I bilden ses Lena Freiholtz, Carema (till vänster) och Marianne Lidbrink, Socialstyrelsen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se