Aktiviteter tidigare år

Hänt under 2013

Forskar- och brown-bag-seminarier arrangeras i princip varje vecka (brown-bag seminarierna finns listade på den engelska hemsidan). Öppna seminarier och andra aktiviteter arrangeras tre till fyra gånger per år.

2013-03-06

Hur mäter man kvalitet och resultat i sjukvården?

2013-03-06

Inom ramen för IFN-SNS-programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, arrangerades ett samtal med titeln: Så kan information om resultat och kvalitet förändra sjukvården. Elliott Fisher, tongivande expert inom amerikansk sjukvårdsdebatt, samtalade med Johan Calltorp, läkare och professor i hälsopolitik och ledarskap vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.


2013-04-09

ESO-rapport om korruption

Bergh_Ohrvall ESO-utredning

Tänk om Sverige är som Island, varnar forskaren Andreas Bergh och hänvisar till rapporten ”Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska”. Rapporten släpptes 9 april och har IFN-forskarna Andreas Bergh och Richard Öhrvall som medförfattare. Island ansågs i princip korruptionsfritt ända till dess att finanskrisen blottlade oegentligheter.


2013-05-15

Prisutdelning av Global Award for Entrepreneurship Research 2013

GlobalAward2013b

Maryann Feldman, professor i public policy vid University of North Carolina, har tilldelats det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2013. På onsdagen mottog hon priset under en ceremoni där bland andra finansminister Anders Borg deltog. Hon höll en prisföreläsning på temat ”The Character of Place: Economic Development, Business Strategy and Prosperity”. Priset som är 100.000 euro delas ut av IFN och Entreprenörskapsforum i samarbete med Vinnova.


2013-06-04

Var skapas jobben? Ny ESO-rapport: "Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009”

2013-06-04

Den 4 juni arrangerade IFN ett seminarium om ESO-rapporten ”Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009” (juni 2013). Nationalekonomerna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson presenterade resultatet av sin studie om dynamiken på den svenska arbetsmarknaden. Roland Bladh från EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik deltog i seminariet och gav sin syn på ämnet.


2013-06-05

Nya ägarregler för fristående skolor

IFN och SNS har ett flerårigt samarbetsprogram: Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Studier av friskolesystemet utgör en viktig del av detta program. Den 23 maj presenterade friskolekommittén sitt huvudbetänkande. Bakom förslaget står regeringen tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. På detta frukostseminarium presenterades förslaget av Friskolekommitténs ordförande Lars Leijonborg. Kommentarer gavs av Mikael Lindahl, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.


2013-06-13/14

IFN Stockholm Conference – Industrial Organization and Corporate Finance

2013-06-13

Den 13‒14 juni arrangerades den årliga IFN Stockholm Conference i Vaxholm. Temat var ”Industrial Organization and Corporate Finance”. I en serie presentationer diskuterades bland annat studier om vilken inverkan företags organisation, entreprenörskap samt marknadsstruktur har på effektivitet, innovation och tillväxt. Tonvikten låg på den globala finanskrisens avtryck samt hur finansmarknaderna påverkar nationella och internationella förvärv och fusioner mellan företag.


2013-06-19

Privat eller offentligt: Hur förmedlas jobben bäst?

20130619

En välskriven och intressant rapport, kommenterade statsekreterare Bettina Kashefi SNS Analys ”Privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering” författad av Richard Öhrvall, IFN. Några stora skillnader mellan utförare har han inte funnit. Australien men även Storbritannien nämndes som modeller för en effektiv fördelning mellan offentliga och privata arbetsförmedlare. Man enades om att marknaden är ung och att förändringar behövs i flera avseenden, även mer forskning efterfrågades.


2013-08-29

Energimarknaden, ägandet och klimatet

Thomas TangeråsSNS

På torsdagen presenterades rapporten "Energimarknaderna, ägandet och klimatet" (SNS förlag) skriven av Thomas Tangerås, IFN, samt Tommy Lundgren, Jesper Stage och Björn Carlén. Författarna varnar för att det kan bli dyrt och ineffektivt att låta kommunala energibolag ta särskilt klimatansvar. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Thomas Tangerås om rapporten: "En naturlig tanke vore att (del-)privatisera konkurrensutsatt verksamhet."


2013-09-03

Riskkapitalisterna bygger landet

2014-09-03

Riskkapitalbolag är något bra sett ur samhällsekonomiskt perspektiv, slog Jocaim Tåg, IFN, fast när han på tisdagen deltog i seminariet "Riskkapitalisterna bygger landet" som anordnades av Timbro. Han presenterade egen och andras forskning kring riskkapital. I seminariet deltog även Janerik Larsson som presenterade sin bok De nya industrialisterna. samt Gabriel Urwitz, ordförande för private equity-företaget Segulah och Magnus Agervald, vd för ByggMax.


2013-09-06

Konkurrens i sjukvården: Vad kan vi lära av England?

2013-09-06

Carol Propper, Professor i nationalekonomi och ledare för Health Management Group, Imperial College i Storbritannien deltog på fredagen i ett seminarium som arrangerades av IFN och SNS, inom ramen för det gemensamma programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Temat för seminariet var "Konkurrens i sjukvården: vad kan vi lära av England?" Proppers svar var rak: Med mer konkurrens ökar kvaliteten och effektiviteten.


2013-09-26

Moral - den bortglömda nyckeln till välstånd

2013-09-26

IFN arrangerade på torsdagen ett seminarium med professor David Rose, University of Missouri–St Louis,  som presenterade sin bok Moral Foundation of Economic Behavior. Kommentatorer var Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket samt Niclas Berggren, docent, IFN. Inför en vältalig publik utvecklade David Rose sina tankar om varför opportunism frodas i stora grupper och hur vi kan anamma en moral som innebär att det känns fel att utföra en viss handling även om en enskild inte kommer till skada – men dock en större grupp.


2013-10-07

Den nya norska bankregleringen som verktyg för finansiell stabilitet

2013-10-07

Morten Søberg, avgående statssekreterare i norska Finansdepartementet höll på måndagen ett föredrag på IFN om "den nya norska bankregleringen som verktyg för finansiell stabilitet". Även den avgående Olje- och energiministern Ola Borten Moe deltog i seminariet. Søberg förklarade att en enda fråga inom det aktuella området skiljer avgående och tillträdande regeringar – att döma av givna vallöften – nämligen hur stort egentkapital som bostadsköpare behöver sätta in. I dag är beloppet 15 procent, medan partierna som ingår i den tillträdande regeringen vill sänka denna till den svenska nivån, dvs. 10 procent.


2013-10-09

The West is at Risk – a Battle Between Modern and Traditional Values

2013-10-09

Inför en fullsatt lokal höll nobelpristagaren i ekonomi (2006) Edmund Phelps ett anförande om det goda livet, karakteriserat som "blomstrande". Han förklarade att välståndet för de breda lagen skapades med hjälp av förhållanden som på 1800-talet gynnade innovationer. Magnus Henrekson, IFN, och Solveig Wikström, Stockholms universitet, kommenterade vad det är som gör att samhället drivs framåt och vad som skapar det goda livet. Vladimir Kvint, Moscow University, talade om hur kvalitet i olika avseenden är avgörande för samhällsutvecklingen – och ytterst huruvida ett samhälle kan bestå. Torbjörn Becker från Stockholm Institute of Transition Economics kommenterade detta.


2013-11-06

Privatiseringar i kommuner med vänsterstyre – en splittrad socialdemokrati

2013-11-06

Inom ramen för ett gemensamt projekt för IFN och SNS presenterade Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, på onsdagen ett kapitel i en kommande rapport med titeln "Välfärdstjänster i privat regi - framväxt och drivkrafter".  Antologin presenteras i sin helhet den 13 november. Lindbom beskriver hur det Socialdemokratiska partiets olika idétraditioner bildar geografiska kluster med resultat att vissa (S)-kommuner är positiva till privatiseringar och andra betydligt mer negativa. En panel med bland andra den tidigare S-ledaren Mona Sahlin kommenterade rapporten.


2013-11-13

Ny forskningsrapport om privatiseringens framväxt och drivkrafter

2013-11-13

På onsdagen presenterades forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter med Henrik Jordahl, IFN, som redaktör. Rapporten ingår i IFN och SNS forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Rapporten handlar om när, var, hur och varför svenska kommuner och landsting har privatiserat skattefinansierad produktion av välfärdstjänster.


2013-11-28

The Decline and Fall of the Stock Market

2013-11-28

Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi och entreprenörskap vid New York University Stern School of Business och affilierad till IFN, inledde ett frukostseminarium med titeln The Decline and Fall of the Stock Market. Han förklarade i första hand hur den amerikanska marknaden ser ut och menade bland annat att antalet börsnoteringar har blivit färre men samtidigt större. Alexander Ljungqvists inledning följdes av kommentarer av Börje Ekholm, vd Investor och ordförande i NASDAQ OMX, samt Magnus Billing, vd NASDAQ OMX i Stockholm.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se