Generell information

6
Mars
Hur mäter man kvalitet och resultat i sjukvården?

08:00–09:30

IFN och SNS inom ramen för programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Öppna seminarier

Inom ramen för IFN-SNS-programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, arrangerades ett samtal med titeln: Så kan information om resultat och kvalitet förändra sjukvården. Elliott Fisher, tongivande expert inom amerikansk sjukvårdsdebatt, samtalade med Johan Calltorp, läkare och professor i hälsopolitik och ledarskap vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

SNS-Heathcare data 2

I fotos ses Elliot Fisher.

- I USA är de skenande kostnaderna för sjukvården ett hotet mot landets finanser, förklarade Elliott Fisher som är expert på amerikansk sjukvård och professor i medicin vid Dartmouth College. Han hade tillsammans med Johan Calltorp inbjudits för att samtala om hur bättre information om resultat och kvalitet kan förändra sjukvården.

Fisher poängterade vikten av att patienterna tas med i beslutsprocessen inom sjukvården. Detta innebär, enligt honom, både bättre vård och besparingar i slutändan. Han förklarade att längre sjukhusvistelser inte behöver betyda bättre vård och tog flera exempel från USA där man låtit enskilda/patienter säga sitt och där utfallet varit positivt. Det gäller exempelvis det distrikt där de boende redan tidigt uppmanas att tala om sina preferenser för livets slutskede. 

- Det finns ett fatastiskt exempel i Jönköping, menade Fisher och visade bild på en dialyspatient som tillåtits ta kontroll över och utföra sin egen dialys.

Fisher förespråkar så kallade accountable care organization (ACO) som det finns i USA. I denna typ av hälsovårdssystem knyts vårdleverantörens ersättningar dels till kvalitetsmått, dels till minskade totala kostnaden för vård av en viss  population av patienter.

Johan Calltorp förklarade att i Sverige är vi duktiga på att samla in data. Här finns ett 70-tal diagnosspecifika register. Samtidigt är vi är inte lika bra på feed-back, särskilt inte snabb sådan. Calltorp och Fisher var överens om att data från sjukvården inte i tillräcklig omfattning generellt används för att skapa effektivare och bättre vårdsystem - vare sig i USA eller i Sverige. De tycktes båda mena att patientperspektiv och bra ledarskap är i mycket nyckel till en effektivare vård.

SNS-Heathcare data 4

I fotot ses Johan Calltorp.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se