Generell information

19
Juni
Privat eller offentligt: Hur förmedlas jobben bäst?

08:30–10:00

IFN och SNS inom ramen för programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Öppna seminarier

Inom ramen för ett samarbete mellan IFN och SNS arrangeras ett seminarium med fokus på kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen. Vid seminariet presenteras aktuella svenska studier som tittat på försöksverksamhet med arbetsförmedling och arbetslivsinriktad rehabilitering i privat regi. Studierna har sammanfattats av Richard Öhrvall, IFN, i ett nytt nummer av SNS Analys. Han ingår även i seminariets panel.

Läs mer på SNS webbplats

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se