Generell information

7
Okt
Den nya norska bankregleringen som verktyg för finansiell stabilitet

10:00–11:15

Morten Søberg,
norska Finansdepartementet

Öppna seminarier

Morten Søberg, statssekreterare, kommer bland annat att beröra

  • den finansiella stabiliteten som en allt viktigare del av den ekonomiska politiken
  • fördelningen mellan finansmarknadsreglering, finans- och penningpolitik
  • de nya kapitalkraven för norska banker
  • systemviktiga banker i Norge
  • motcykliska kapitalkrav
  • bankreformen i Norge vs. Sverige
  • konsekvenser för konkurrensen på bankmarknaden av skillnader i bankernas regleringsbörda

norsl olje- och energiminister 2

 

Även Ola Borten Moe, Norges Olje- och energiminister, närvarar på seminariet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se