Generell information

9
Okt
The West is at Risk – a Battle Between Modern and Traditional Values

Seminarium med nobelpristagaren Edmund Phelps

09:00–12:30

Institutet för Näringslivsforskning

Öppna seminarier

I sin nya bok Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change (publicering 25 augusti) förklarar Edmund Phelps, nobelpristagaren i ekonomi (2006), hur det kommer sig att nationer är framgångsrika – och varför detta välstånd är hotat.

Edmund Phelps menar att grunden till välståndet är att vi i våra samhällen införlivat moderna värderingar såsom viljan att skapa, utforska och möta utmaningar. Dessa värderingar har sporrat den gräsrotsdynamik som är nödvändig för en utbredd, inhemsk innovationskraft.

Phelps menar att denna innovationskraft har mattats av under senare decennier. I Amerika finns tecken på att innovationsklimatet liksom sysselsättningen försvagats allt sedan slutet av 1960-talet. Det samma gäller Europa där man efter andravärldskrigets slut aldrig lyckats återskapa den forna dynamiken. Anledningen till detta, hävdar Phelps, är att moderna värderingar, som ligger till grund för den moderna ekonomin, hotas av traditionella, korporativistiska värderingar som sätter samhället och staten framför individen.

Professor Phelps anförande kommenteras av Solveig Wikström, Stockholms universitet, och Magnus Henrekson, IFN. Därefter gör Vladimir Kvint och Vladimir Okrepilov en internationell utvikning och jämför “the Role of Quality of Life and Values in the Development Strategy of Both Emerging Market Countries and in the West”. Deras inlägg kommenteras av Torbjörn Becker, Stockholm Institute of Transition Economics.


Tid: Onsdagen den  9 oktober, 2013
Lokal: Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm;


Seminariet hålls på engelska.

Seminariet har väckt stort intresse och vi kan för närvarande inte ta emot fler anmälningar. Mejla elisabeth.gustafsson@ifn.se om du är intresserad av att delta så försöker vi bereda plats vid eventuella återbud.

Seminariet är kostnadsfritt men vid avanmälan efter den 30 september tas en administrativ avgift ut om 200 kr.


Program

09.00-09.05 Inledning av professor Magnus Henrekson, IFN: Värdet av värderingar i dagens samhälle.

09.05-09.40 “The West is at risk – a battle between modern and traditional values”. Föreläsning av Edmund Phelps, professor i nationalekonomi vid Columbia University, ledare för Columbia’s Center on Capitalism and Society. Vinnare av 2006 års Nobelpris i ekonomi.

09.40-10.10 Kommentarer av professor Solveig Wikström, Stockholms universitet, och professor Magnus Henrekson, IFN.

10,10-10,30 Diskussion med professorerna Phelps, Henrekson och Wikström under ledning av Mia Odabas.

10.30-11.00 Kaffe

11.00-11.30 Professor Vladimir L. Kvint, La Salle University, USA, och Moscow State University samt Vladimir V. Okrepilov, professor och ledare för «Test - St Petersburg» föreläser om “Comparing the Role of Quality of Life and Values in the Development Strategy of Both Emerging Market Countries and in the West”

11.30-11.45 Kommentarer Professor Torbjörn Becker, Stockholm Institute of Transition Economics.

11.45-12.30 Diskussion (inklusive frågor & svar) om under ledning av Mia Odabas. Deltagare: professorerna Phelps, Kvint och Henrekson.
 

Talare och kommentatorer

Ovan ses från toppen: Edmund Phelps, Solveig Wikström, Magnus Henrekson, Vladimir Kvint, Vladimir Okrepilov och Torbjörn Becker.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se