Generell information

6
Nov
Privatiseringar i kommuner med vänsterstyre – en splittrad socialdemokrati

11:30–12:30

IFN och SNS inom ramen för programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Öppna seminarier

Ett seminarium arrangeras där ett kapitel behandlas, författat av Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, och som ingår i en kommande antologi (se seminarium 2013-11-13). Temat är Privatiseringar i kommuner med vänsterstyre – en splittrad socialdemokrati. Det handlar om två idétraditioner inom (S) som Lidbom menar är avgörande för partirepresentanternas inställning till privatiseringar: den statssocialistiska strömningen är emot privatiseringar medan den folkrörelsedemokratiska traditionen ser möjligheter. Hur idétraditionerna har påverkat privatiseringsbeslut i enskilda socialdemokratiskt styrda kommuner, är en av de frågor som Lidbom söker svar på.

Läs mer på SNS hemsida

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se