Generell information

13
Nov
Ny forskningsrapport om privatiseringens framväxt och drivkrafter

09:00–10:30

IFN och SNS inom ramen för programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Öppna seminarier

Inom ramen för programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle – ett samarbete mellan SNS och IFN – presenteras forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. Rapporten visar hur den privata välfärdsproduktionen har vuxit fram i ett samspel mellan politiker på nationell och lokal nivå, utförarorganisationer och tjänsternas brukare.

Författare till rapporten är:
Mikael Elinder, fil.dr, Uppsala universitet och affilierad till IFN
David Isaksson, doktorand, Uppsala universitet
Henrik Jordahl, docent, IFN 
Anders Lindbom, professor, Uppsala universitet
Heléne Lundqvist, fil.dr, Stockholms universitet
Ulrika Winblad, docent, Uppsala universitet
Richard Öhrvall, IFN och Statitiska centralbyrån
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se