Generell information

28
Nov
The Decline and Fall of the Stock Market

08:30–10:00

IFN och Knut Wicksell Centre for Financial Studies

Öppna seminarier

Börser fyller flera funktioner: dels möjliggör de för företag att skaffa kapital genom att emittera aktier till allmänheten, dels ger de institutioner/privatpersoner möjlighet att investera och ta del av de noterade bolagens utveckling. En börs fungerar dessutom som handelsplats för aktier, vilket ger likviditet till aktieägarna. I många länder ses dock numera listning på börsen som ett mindre attraktivt alternativ. Vad betyder detta för företagens investeringar och den ekonomisk tillväxten?

Alexander Ljungqvist är professor i finansiell ekonomi och entreprenörskap vid New York University Stern School of Business och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Professor Ljungqvist inleder seminariet med att ge en översikt i ämnet ur ett forskarperspektiv.

Alexander Ljungqvists inledning följs av en paneldiskussion om läget på börserna och vad vi kan förvänta oss framöver. Förutom professor Ljungqvist deltar Börje Ekholm, vd Investor och ordförande i NASDAQ OMX, samt Magnus Billing, vd NASDAQ OMX i Stockholm. Diskussionen modereras av Mia Odabas, ekonomijournalist.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.
Tid: Torsdag 28 november kl. 8.30–10.00, en lätt frukost serveras från kl. 8.00.

Seminariet hålls på engelska (invitation in English).

Anmälan till seminariet;

Senaste anmälningsdag är 15 november. Seminariet är kostnadsfritt men vid avanmälan efter 19 november tas en administrativ avgift ut på 200 kronor.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se