2013-09-26 Moral - den bortglömda nyckeln till välstånd

Inbjudan

Många reflekterar över betydelsen av moral i näringslivet. Internationellt förs en debatt om behovet av moraliskt beteende för att maximera samhällsnytta och tillväxt. Som ett bidrag till denna debatt har IFN, Institutet för Näringslivsforskning, bjudit in professor David C. Rose, University of Missouri–St. Louis, för att inleda ett seminarium på temat ”Morality – the Forgotten Key to Prosperity”.

David Rose har skrivit boken The Moral Foundation of Economic Behavior (Oxford University Press, 2011). Utgångspunkten för Roses resonemang är att lågt förtroende människor emellan beror på att vissa individer utnyttjar andra för egen vinning, med negativa konsekvenser för hur ekonomi och samhälle fungerar.

Rose analyserar, resonerar och klargör varför det är viktigt att människor kan lita på varandra och vilken central roll moraliska uppfattningar har för att skapa tillit. En anledning, menar han, är att formella institutioner i avgörande situationer inte är tillräckliga för att stävja opportunism.

Efter David Roses inledningsanförande följer en paneldiskussion. I denna deltar, förutom Rose, Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare för FN:s internrevision, samt Niclas Berggren, docent och forskare vid IFN. Samtalet leds av Thomas Gür.

 

Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Tid: Torsdagen den 26 september kl 8.30–10.00; en lätt frukost serveras från kl 8.00.

 

Seminariet hålls på engelska.

Lyssna till en intervju med David C Rose på Econtalk och läs en recension av hans bok i
Ekonomisk Debatt.

Anmälan till seminariet senast den 16 september 2013.  

Seminariet är kostnadsfritt men vid avanmälan efter den 21 september tas en administrativ avgift ut om 200 kr.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se