Aktiviteter tidigare år

Hänt under 2014

 

2014-12-03

Global Award 2014 till Shaker Zahra

Zahra

Shaker Zahra, professor på Carlson School of Management vid University of Minnesota, USA, mottog Global Award for Entrepreneurship Research 2014. Priset har delats ut sedan 1996 och prissumman är i dag 100 000 euro. Shaker Zahra är mest känd för sin forskning om entreprenörskapets betydelse för företags skapande, absorption och omvandling av kunskap. I sin prisföreläsning förklarade han hur viktiga informella nätverk är för att främja entreprenörskap i befintliga företag.
 

2014-11-26

Unikt skatteprojekt avslutat

IMG_2787 aktuellt

Mikael Stenkula, IFN, presenterade på ett forskarseminarium den sista delen i den första systematiska kartläggningen av det svenska skattesystemet från 1862 och fram till i dag. Han visade hur det svenska skattesystemet och dess struktur har varit föremål för omvandling och kraftiga förändringar under de senaste 150 åren. Skattestrukturen och dess påverkan på näringslivet var exempelvis helt annorlunda för 100 år sedan. "1862 betalades en procent i statlig inkomstskatt. Andelen utökades därefter stegvis och temporära skatter som infördes [exempelvis under de två världskrigen] blev i sinom tid permanenta" förklarade Mikael Stenkula.
 

2014-11-25

Överenskommelsen om vinst i välfärden

IMG_2765 Hemsidan3

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterade nyligen en överenskommelse om ”en välfärd utan vinstintresse”. En utredning ska lämna förslag om hur vinstuttag ska begränsas i välfärdsbolag. Om detta talade civilminister Ardalan Shekarabi på ett seminarium som arrangerades av SNS. Han menade att istället för vinst i välfärden ska vi ha "styrning som driver kvalitet". Hans inlägg kommenterades av Henrik Jordahl, IFN, Jonas Vlachos, SU och IFN, Thomas Berglund, Capio, och Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm.
 

2014-11-17

IFN 75 år - Jubileumsseminarium

Publik

IFN grundades 1939 – då som Industriens utredningsinstitut (IUI). Den 17:e november firades denna vitala 75 åring på ett seminarium där tre nya böcker om institutet presenterades. En film om IFN visades för första gången och ett scensamtal hölls, om hur den nationalekonomiska forskningen förändrats under de gångna 75 åren. I samtalet deltog nuvarande och tidigare forskare på institutet: Karolina Ekholm, statssekreterare, Magnus Henrekson, vd IFN, Assar Lindbeck, professor IFN och SU, samt Birgitta Swedenborg, tidigare vice vd SNS.
 

2014-11-06

”Svågerkapitalism” – ett hot mot välståndet

Zingales

Luigi Zingales, professor vid University of Chicago, är kritisk till svågerkapitalism, dvs. att politikerna gynnar särintressen. Istället för en väl fungerande marknad kännetecknas denna kapitalism av subventioner, skattelättnader enbart för vissa och svag konkurrens. När han på torsdagen talade på ett seminarium arrangerat av IFN förklarade han att statens makt behöver begränsas och demokratin vitaliseras. Christian Bjørnskov, professor vid Århus universitet och Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, kommenterade och diskuterade Zingales presentation.
 

2014-10-10

Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?

IMG_2626

Omsorgskvalitet är svårt att mäta. Det var deltagarna överens om på ett seminarium som arrangerades av SNS om rapporten Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras? Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Författare till rapporten är Henrik Jordahl och Jannis Angelis från IFN. Gun-Britt Trydegård, Stockholms universitet, kommenterade rapporten som hon kallade "exemplarisk". Motsvarande forskningsrapporter inom vård och skola kommer under 2015.
 

2014-08-28

Är Sverige fortfarande en kapitalistisk välfärdsstat?

Bild 1 hemsidan

Plötsligt gick det överstyr på 70-talet, förklarade Andreas Bergh och Assar Lindbeck när de på ett seminarium utvecklades sina tankar om den svenska välfärdstaten. De var överens om att den svenska välfärdstaten i vissa delar behöver reformeras. "Men det är svårt för politiker att reformera när det inte är kristider" sa Lindbeck. Seminariet arrangerades med anledning av att Andreas Bergh skrivit boken Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State. Irene Wennemo, Dagens Arena deltog också i diskussionen.


2014-08-19

Lärare utan frihet: När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen

Bild 1 hemsida

I en ny bok förklarar Johan Wennström, IFN, att såväl vänstern som högern i decennier har underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. Detta har bidragit till kunskapsskolans förfall. Boken kommenterades på ett seminarium av Anna Ekström, generaldirektör Skolverket och Jonas Vlachos, skolforskare IFN och Stockholms universitet. "Lärarna är helt avgörande för skolans resultat" sa Ekström och förklarade att hälften av dagens lärare ångrar sitt yrkesval. Hon menade att lärarna måste ges förutsättningar och ansvar.


2014-07-01

Position Sverige – Om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad

Almedalen-M-Henrekson

Den svenska självbilden som en framtida kunskapsdriven ekonomi är fullt möjlig att förverkliga. Men den förutsätter en rad förändringar, skriver Magnus Henrekson, IFN, i boken Position Sverige – Om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad, som presenterades i Almedalen på tisdagen. Han förklarar att Sverige rankas högt vad gäller innovation och patent. Men vi är dåliga på nästa steg: Att via entreprenörskap och företagsbyggande omsätta patent och innovationer i växande företag. Här krävs en rad reformer.
 

2014-06-29

Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?

IFN SNS Almedalen 2014

I en rapport skriven av Jannis Angelis och Henrik Jordahl, IFN – och som presenterades av SNS på ett fullsatt seminarium under Almedalsveckans första dag – uppmärksammas ledning och styrning inom äldrevården. Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. "Stora [privata] företag sticker ut" förklarade Henrik Jordahl i Almedalen. Det är dessa som är bäst på att styra och leda verksamheten. Men, sa han, spridningen är stor mellan boenden inom alla driftformer: kommunala, ideella och vinstdrivande företag.
 

2014-06-17

Entreprenören som försvann?

Seminarium 17 juni

Entreprenörskap var temat för ett seminarium som IFN arrangerade den 17 juni. Förutom Magnus Henrekson och Joacim Tåg, IFN, deltog Lena Apler, styrelseordförande Collector. I en inledande presentation förklarade Magnus Henrekson att "entreprenörskap inte handlar om småföretagande, utan om framväxt av nya storföretag". Fyra femtedelar av egenföretagarna har inga anställda och små abitioner att växa. Henrekson kommenterade den just nu aktuelle ekonomen Thomas Pikettys teorier: "Piketty accepterar att entreprenörer är innovativa och värdeskapande, men menar att de är få." Detta stämmer inte överens med verkligheten, förklarade han.
 

2014-06-12/13

The Performance of Electricity Markets

vaxholm

En konferens som denna kommer jag till för att få reda på vad andra arbetar med och för att få feedback på mitt arbete, förklarar Frank A. Wolak, Stanford University om IFN:s årliga internationell vetenskapliga konferens som arrangeras i Vaxholm. En grupp internationella forskare bjuds in att tillsammans med forskare från IFN diskutera sin egen och andras forskning. Temat för konferensen den 12-13 juni var ”The Performance of Electricity Markets”. Forskare från åtta länder deltog.
 

2014-05-27

Statlig finansiering till småföretag?

IMG_2221 72 dpi3

Staten bör satsa på små och riskfyllda projekt i tidiga faser, förklarade Roger Svensson, IFN, när han  presenterade rapporten Statlig finansiering till småföretag? i Timbros regi. Han ansåg att de statliga VC-bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation bör läggas ner. De går in i för sena faser som marknaden kan klara av utan skattekronor till sin hjälp. Istället bör Almi:s innovationslån expanderas, tillsammans med Almi Invests venture capital. Det är nämligen endast de två som uteslutande går in med finansiering i små och riskfyllda projekt i tidiga faser, skriver Roger Svensson i rapporten.
 

2014-05-26

Förutsättningar för företagande

IMG_2211 72 dpi för hemsidan

"För entreprenörerna har man riktat skattesänkningarna delvis åt fel håll" sa Tino Sanandaji, IFN, när han tillsammans med Magnus Henrekson, IFN, på måndagen presenterade en ESO utredning – Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen. "Med höga skatter och tyngre regelbörda skapas fler levebrödsföretag [men färre entreprenöriella företag med tillväxtpotential]" förklarade Magnus Henrekson under den debatt som följde på presentationen. I rapporten föreslår författarna bland annat att optionsprogram ska tillåtas så att entreprenörer och nyckelpersoner kan premieras för sitt stora risktagande.
 

2014-05-20/23

Europeisk integration i svensk ekonomisk forskning

För 16:e gången arrangerade Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi en fyra dagar lång forskarkonferens i skånska Mölle 20-23 maj. Drivande kraft i detta arbete är professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet. Konferensen som öppnades med anförande av finansmarknadsminister Peter Norman beskrivs av många som ett nordiskt mini-Davos möte. En rad forskare från IFN presenterade uppsatser och/eller var kommentatorer.
 

2014-05-08

Vem ska styra de svenska företagen?

IMG_2062-för-hemsidan-72-dpi2

I rapporten Vem ska styra de svenska företagen? som presenterades 8 maj pekar docent Ulf Jakobsson, tidigare vd för IFN, och ekonomie doktor Daniel Wiberg på tre möjliga förändringar av bolagsstyrningen i börsnoterade bolag: 1. Enskilt kontrollägande bör värnas genom att delägare som tar sig an bolagsstyrningen får möjlighet till ersättning för de investeringar som styrningen av bolaget medför; 2. Är ägandet mer spritt och en tydlig kontrollägare saknas bör bolagets ledning få mer långtgående kontrollrättigheter; 3. De institutionella investerarnas roll som ägare bör förtydligas.
 

2014-05-07

Effektivt stöd för företagande och innovation - vad är statens roll?

IMG_2057-för-hemsidan-72-dpi

Roger Svensson, IFN, är författare till studien Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande som presenterades av tankesmedjan Fores den 7 maj. Roger Svensson visar att många satsningar på FoU och innovationer inte fungerat bra och att åtskilliga åtgärder är dåligt utvärderade. Han menar att reglerna för statliga venturekapitalfonder bör ändras och att statliga fonder som Fouriertransform och Inlandsinnovation bör avvecklas.
 

2014-04-02

Ersättning i sjukvården – modeller, effekter, rekommendationer

2014-04-02

Det finns inga neutrala ersättningsmodeller. Alla ger incitament och därför är det viktigt att fastställa vad man vill åstadkomma, förklarade forskaren Peter Lindgren, författare till rapporten Ersättning i sjukvården – modeller, effekter, rekommendationer på ett seminarium på onsdagen. Han slog fast att olika modeller passar olika typer av vård. Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.
 

2014-03-25

Hur säkras välfärdstjänsternas kvalitet?

2014-03-25

Inom ramen för ett samarbete mellan IFN och SNS presenterades på tisdagen forskningsrapporten Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning författad av Eva Hagbjer. I rapporten kartläggs de regler som ska säkra välfärdstjänsternas kvalitet. Eva Lindström kommenterade och menade att "det är en jättebra rapport". Lindström är ordförande för ägarprövningutredningen med uppdraget att föreslå vilka krav som kan ställas på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn. "Rapporten kommer att användas av utredningen" förklarade Lindström.
 

2014-03-10

Seminarium med Anders Borg och Annie Lööf om svenskt företagsklimat

2014-03-10

Världsbanken har på regeringens uppdrag genomfört en studie över företagsklimatet i Sverige. På måndagen presenterades den första delen av rapporten på ett seminarium. Augusto Lopez-Claros från Världsbanken förklarade bland annat att Sverige klarar sig bra men att det finns utrymme för förbättringar. Magnus Henrekson, IFN, kommenterade rapporten och förklarade sig nöjd med att regeringen nu ska tittar närmare på personaloptioner – för att underlätta för nystartade företag. Han ser skolan som den mest bekymmersamma sektorn för en fortsatt positiv utveckling.


2014-02-20

Vad har vi lärt av 25 år med privat äldreomsorg?

2014-02-20

Henrik Jordahl, IFN, och Mats Bergman, Södertörns högskola, presenterade på torsdagen en ESO-rapport om marknaden för äldreomsorg. Deras bedömning  att  "både hemtjänst och särskilt boende [framstår] som relativt lämpliga att privatisera”. De menar att en återgång till offentligt monopol inte är en lösning, utan att dagens system fungerar förhållandevis väl men behöver ytterligare förbättras. De menar att brukarval bör vara grundbulten i ett kvalitetsdrivet system. Brukarnas aktiva val ska göra det lönsamt att göra rätt. På fredagen presenterades rapporten även på SNS inom ramen för IFN och SNS gemensamma projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.


2014-02-06

Patentboxar – innovativt incitament för FoU

2014-02-06

Rapporten Patentboxar som indirekt FOU-stöd är författad av Roger Svensson, IFN, och presenterades av Entreprenörskapsforum på ett seminarium den 6 februari. Författaren visar att patent- eller innovationsboxar knappast är en form av skatteincitament som Sverige bör satsa på. Det visar sig bland annat att patentboxarna inte behöver skapa mer FoU-investeringar i värdländerna samtidigt som denna form av incitament möjliggör ökad internationell skatteplanering.


2014-02-05

EU och de globala obalanserna

2014-02-05

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, IFN, skriver i EU och de globala obalanserna om ett nytt sätt att mäta entreprenörskap som kan bana väg för superentreprenörer. Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, är en av redaktörerna för boken som presenterades på onsdagen på ett seminarium arrangerat av Nätverket för Europaforskning. Henrekson och Sanandaji menar att det är entreprenörer med tillväxtvisioner och inte egenföretagare som samhället bör satsa på för att innovationer ska komma samhället och oss alla till godo.
 

2014-01-20

Effekter av LOV inom äldreomsorgen

Inom ramen för IFN/SNS forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle arrangerades ett seminarium med regeringens utredare Greger Bengtsson. Han har studerat effekterna av införande av lagen om valfrihetssystem inom kommunala vård- och omsorgstjänster. Greger Bengtsson föreslår bland annat att Socialstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förvalta en vägledning som stödjer den personal som ska informera brukarna om valet av utförare.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se