Generell information

21
Feb
Vad har vi lärt av 25 år med privat äldreomsorg?

08:15–09:30

IFN och SNS inom ramen för programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Öppna seminarier

Inom ramen för forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, som är ett samarbete mellan IFN och SNS, arrangeras ett frukostseminarium. Professor Mats Bergman och docent Henrik Jordahl, IFN, har på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) analyserat hur konkurrensutsättning av svensk äldreomsorg kan skapa så stor brukarnytta som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt. På seminariet presenteras deras slutsatser.

Läs mer om seminariet på SNS webbplats

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se