Generell information

19
Aug
När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen

08:30–10:00

Institutet för Näringslivsforskning

Öppna seminarier

I den nya boken Lärare utan frihet: När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen beskriver Johan Wennström den idémässiga grunden till att svenska lärares yrkesidentitet har brutits ned och att deras autonomi har kringskurits. Detta har hänt samtidigt som resultaten i skolan har försämrats.

I den pågående skoldebatten har de förändrade villkoren för lärarprofessionen oftast skyllts på reformer från höger och att borgerliga politiker har stöttat styrningsmodellen New Public Management (NPM) i skolan och den offentliga förvaltningen. Men Wennström visar i sin studie att både höger och vänster har varit rörande överens i sin ambition att styra, kontrollera och öka detaljregleringen av lärare. Ytterst har både höger och vänster försämrat arbetsklimatet för lärarprofessionen i skolan under en lång följd av år, med början under 1960-talet.

Med delvis olika ideologiska utgångspunkter men med samma resultat har socialdemokratiska och borgerliga politiker och debattörer medverkat till att lärarnas professionella ansvar ersatts med kontrollsystem, omfattande krav på dokumentation och styrning genom ekonomiska incitament.

I ett spännande scensamtal deltar:
Anna Ekström, generaldirektör Skolverket
Jonas Vlachos, skolforskare, Stockholms universitet och affilierad IFN
Johan Wennström, författare, affilierad IFN.

Samtalet leds av Cecilia Garme, journalist.

Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A

Dag: Tisdagen den 19 augusti 2014

Tid: Kl. 08.30–10.00

Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.00

Anmälan senast den 12 augusti.
 

 

Anmäl dig här ...

Vid avanmälan efter den 13 augusti tar vi ut en administrativ avgift om 150 kr.

 

 

I bilderna ses (från ovan) Jonas Vlachos, Anna Ekström och Johan Wennström.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se