Aktiviteter tidigare år

Hänt under 2015

 

2015-12-16

Politics vs the economy? When policy uncertainty curbs economic growth

Hemsidan1.jpg

Innebär politisk osäkerhet att tillväxten dämpas? Ja, svarade Steven Davis, University of Chicago Booth School of Business, på ett seminarium arrangerat av IFN. Det handlar exempelvis om den osäkerhet som regeringen skapat för företag inom välfärdssektorn och den osäkerhet som flyktingströmmarna skapar. Davis är en av grundarna av Economic Policy Uncertainty Index, som mäter politisk osäkerhets inverkan på produktion, investeringar och sysselsättning. I seminariet deltog även Max Elger, statssekreterare i Finansdepartementet, Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson M och professor John Hassler, ordförande Finanspolitiska rådet.
 

2015-11-25

Skolresultaten sjunker – vem vet varför?

Panel.jpg

Fyra nationalekonomer diskuterade skolforskning på ett seminarium arrangerat av IFN: Karin Edmark, Gabriel Heller Sahlgren, Jonas Vlachos och Björn Öckert. De tre förstnämnda är affilierade till IFN. Lokalen var fullsatt och debatten livlig om vad forskare verkligen vet om orsakerna till den svenska skolans allt sämre resultat. Forskarna var alla eniga om att rekryteringen till läraryrket är en av flera orsaker. De var dessutom överens om att friskolereformen, om något, givit ett positivt resultat men att det behövs ett nytt betygssystem. De var också eniga om att nationalekonomiska metoder är bra för att studera bland annat effekter på skolmarknaden.
 

2015-09-02/03

Fires: Startskott för EU-projekt om entreprenörskap

Magnus Henrekson.jpg

Under ett par dagar i början av september möttes forskare som ingår i EU-projektet Fires. Syftet med projektet, som avslutas 2018, är att utveckla en reformstrategi för hur ökat entreprenörskap kan skapa tillväxt i Europa. I Berlin deltog även entreprenörer från flera länder. Från Sverige kom, förutom IFN-forskare, Birgitta Stymne Göransson, ordförande för Medivir AB.
 

2015-08-06/07

Konferens: Economics of corporate ownership

Gruppbild.jpg

Den 6–7 augusti arrangerade IFN en vetenskaplig konferens på temat “economics of corporate ownership”. Under två dagar i Vaxholm diskuterade särskilt inbjudna forskare från runt om i Europa och USA hur de anställda påverkas av ägarformer, skatter, försäkringar, styrelseförändringar, företagsuppköp och innovation. Totalt presenterades tretton studier.
 

2015-06-11/12

Internationell konferens om informella institutioner

Vaxholm 2015.jpg

11-12 juni arrangerade IFN en internationell tvådagars workshop i Vaxholm med forskare från Sverige, Österrike, Danmark, USA, Tjeckien, Italien, Frankrike och Storbritannien. Ämnet för seminariet var "Kultur, institutioner och utveckling". Forskarna diskuterade, ur olika perspektiv och med olika frågeställningar, hur informella institutioner och kultur är viktig för den ekonomiska utvecklingen.
 

2015-05-21

Global Award i Schumpeters anda

Bild 1.jpg

2015 års Global Award for Entrepreneurship Research tilldelades professor emeritus Sidney G. Winter, Wharton School, University of Pennsylvania. Winter mottog 100 000 euro och en statyett av Carl Milles för bland annat sina studier om hur teknologisk förändring inom företag påverkar förnyelse. I sin föreläsning förklarade han hur framsteg sker i form av en lång rad ändringar och förbättringar av produkter och processer, som steg för steg bygger på tidigare erfarenheter.
 

2015-05-07

GDP is not enough – Or how to measure life

Coyle-seminarium del av panel.jpg

BNP är problematiskt som mått på tillväxt, men därmed inte sagt att BNP är odugligt, förklarade professor Diane Coyle, University of Manchester, på ett seminarium arrangerat av IFN den 7 maj. Coyle menade att BNP-måttet är otillräckligt och vad som sannolikt behövs är en palett av indikatorer. På seminariet räknade hon upp en rad redan existerande alternativa mått, bland annat Social Progress Index som skapades 2014.
 

2015-04-23

Transparens – Vad aktieägare verkligen behöver få veta

Seminarium transparens 5.jpg

Transparens och skillnaden mellan rätt och mer information i företags kommunikation, var ämnet för en halvdagskonferens som arrangerades av FAR, IFN, Nasdaq och Transparency International Sverige. En av talarna var professor Sidney Grey som är medförfattare till boken Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency.
 

2015-04-13

Rundabordssamtal om energi

Rundabordssamtal 13 april 2015.jpg

IFN arrangerade i samarbete med tyska CESifo ett rundabordssamtal om energi. Utgångspunkten var EEAG Report 2015 och kapitlet "The European Energy Conundrum: Power Failure". Professor John Driffill, Birkbeck College at the University of London, en av författarna till rapporten, inledde samtalet. Bland de dryga 20-talet deltagarna fanns Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Martina Högberg, kansliråd miljö- och energidepartementet, samt Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering Fortum.
 

2015-03-10

Universitetsreform! – Recept för att lyfta högre utbildning

Panel för webben2.jpg

Sex professorer och författare pekar i boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen bland annat på hur synen på studiedisciplin och kunskap förändrats de senaste decennierna. I boken presenteras flera konkreta reformförslag. Författarna föreslår bland annat att betyg bör sätts av externa examinatorer och att betygsystemet ska vara det samma över hela landet. Vi behöver också få ett system där lärosätena kan rankas och bli jämförbara, sa Patrik Engellau, Den nya välfärden, när han inledde seminariet.

 

2015-02-17

Seminarium om ägarprövning i välfärdssektorn

Ägarprövningsutredningen2.jpg

Det bör prövas och därefter ges tillstånd för att få starta verksamhet inom välfärdssektorn, förklarade särskilda utredaren Christina Eriksson Stephanson när hon presenterade Ägarprövningsutredningens slutsatser. Stephanson inledde ett seminarium anordnades av SNS inom ramen för IFN:s och SNS gemensamma forskningsprojekt Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. I den efterföljande diskussionen deltog även Patrik Attemark, vd Solhagagruppen, Johan Fredriksson, vd och koncernchef Praktikertjänst och Ulla Hamilton, tillförordnad vd Friskolornas riksförbund.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se