Generell information

10
Mars
Universitetsreform! – Recept för att lyfta högre utbildning

Recept för att lyfta högre utbildning

08:30–10:00

Institutet för Näringslivsforskning

Öppna seminarier

Tecknen är många att kvaliteten har sjunkit inom grundutbildningen på svenska universitet och högskolor. I en ny bok finns receptet för hur man kan råda bot på bland annat det sammelsurium som råder vid betygssättning.

I boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen (Samhällsförlaget) föreslås en rad reformer. Kungstanken är att universitetslärarna ska ha ansvar för resultatet, vilket de inte har i dag. Målet ska vara att utbildningens kvalitet förbättras genom att lärarna ställer ordentliga krav och att studenterna ökar sina ansträngningar. Universitetslärarna bör dock inte få helt fria händer att styra och ställa, skriver författarna. ”Den frihet professionen får är friheten att själv bestämma hur bättre resultat ska åstadkommas. Men resultaten måste följas upp.”

Författarna vill införa ett enhetligt betygssystem, förslagsvis Bolognasystemet. De föreslår även att universitetslärare vid olika lärosäten betygsätter varandras studenter (som i Norge och Danmark).

Välkommen att lyssna till en presentation av boken Universitetsreform! och ett samtal om framtiden för svensk högskoleutbildning. Två av bokens författare deltar – Patrik Engellau och Magnus Henrekson. Jens Schollin, rektor för Örebro universitet och professor Ebba Witt-Brattström, Helsingfors universitet, kommenterar boken. I en efterföljande paneldiskussion deltar även Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, och Håkan Regnér, Saco. Mia Odabas är moderator.


Tid: Tisdagen den 10 mars kl. 8.30–10.00; lätt frukost från kl. 8.00.
Plats: Armémuseum, Artillerigatan 13, Stockholm.

Alla deltagare får ett exemplar av boken.

Anmälan  Sista anmälningsdag är den 2 mars 2015. Seminariet är kostnadsfritt med vid avanmälan efter den 5 mars 2015 tas en administrativ avgift ut på 200 kr.

För mer information kontakta: Elisabeth Precht, tel.08-665 4525 eller mejl elisabeth.precht@ifn.se.
 

Ladda ner inbjudan

Seminariet är ett samarrangemang mellan IFN och Den Nya Välfärden.


Författare till Universitetsreform! är Anders Björnsson (vetenskapsjournalist), Patrik Engellau (nationalekonom och styrelseordförande Den Nya Välfärden), Inger Enkvist (professor i spanska LU), Magnus Henrekson (professor i nationalekonomi och vd IFN), Jonas Nycander (professor vid Meteorologiska institutionen SU) och Gösta Walin (professor emeritus i oceanografi GU).

Medverkande

Patrik Engellau
Patrik Engellau

Magnus Henrekson
Magnus Henrekson

Ebba Witt-Brattström
Ebba Witt-Brattström

Jens Schollin
Jens Schollin

Ursula Berge
Ursula Berge

Håkan Regner
Håkan Regnér

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se