Generell information

23
Apr
Transparens – Vad aktieägare verkligen behöver få veta

Om skillnaden mellan rätt och mer information i företagets kommunikation

12:00–17:00

Konferensen är ett samarrangemang mellan Nasdaq, FAR, Transparency International Sverige och IFN

Öppna seminarier

En halvdagskonferens med experter som beskriver hur man i fråga om öppenhet och transparens skapar förtroende mellan aktörerna på marknaden. En av talarna är Sidney Gray, University of Sydney. Han berättar om trender på redovisningsområdet, bland annat hur små och medelstora företag påverkas av kraven på ökad transparens.

Tid: Torsdagen den 23 april kl. 12.00–17.00; Lunch serveras.

Plats: Nasdaq, Tullvaktsvägen 15, Stockholm

Kostnad: 1.500 kronor (exkl. moms) per person, inklusive lunch, kaffe och boken Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency (New York: Oxford University Press, 2015). Redaktör och en av författarna är Lars Oxelheim, IFN.

Ladda ner inbjudan med program

Anmäl dig till konferensen

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se