Aktiviteter tidigare år

Aktiviteter 2010

IFN:s föregångare IUI grundades 1939. Till att börja med var de utåtriktade aktiviteterna få. Från år 2006 finns på denna webbplats arkiv över centrala aktiviteter under året.

IFN i Almedalen

2010-07-05/08

Under Almedalsveckan i Visby medverkade forskare från IFN i olika seminarier och debatter.  

Läs mer

 

Innovation, Ownership and Competition Policy - IFN Stockholm Conference i Vaxholm

2010-06-03/04

Den 3–4 juni 2010 hölls IFN:s årliga Vaxholmskonferens, detta år på temat ”Innovationer, ägande och konkurrens”. Konferensen anordnades av Lars Persson och Joacim Tåg, IFN, med finansiellt stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer


Världsledande forskare prisas

2010-05-26

Den amerikanske professorn Josh Lerner, verksam vid Harvard Business School, har tilldelats 2010 års Global Award for Entrepreneurship Research. Han har fått priset för sin framstående och inflytelserika forskning om riskkapital och entreprenörskapets förutsättningar. Den 26 maj var Lerner på plats i Stockholm för att ta emot priset som delades ut av handelsminister Ewa Björling.

Läs mer

 

Venture Capital, Entrepreneurship and Public Policy

2010-05-25

Tisdagen den 25 maj anordnade IFN i samarbete med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket ett akademiskt seminarium med årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, professor Josh Lerner. Lerner kom att ägna seminariet åt att diskutera företagsänglarnas betydelse för entreprenörskap och företagsutveckling.

Läs mer


Effekter av anställningsskydd - Vad säger den senaste forskningen?

2010-05-11

Tisdagen den 11 maj arrangerade IFN ett frukostseminarium med anledning av docent Per Skedingers nya bok Employment Protection Legislation – Evolution, Effects, Winners and Losers. Lena Westerlund, chefsekonom på LO, och Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, medverkade som kommentatorer.

Läs mer


Presentation av ny bok: Government Size and Implications for Economic Growth

2010-05-07

Fredagen den 7 maj presenterade Magnus Henrekson och Andreas Bergh sin nya bok Government Size and Implications for Economic Growth på Capitol Hill i Washington på ett seminarium som arrangerades av American Enterprise Institute, som ger ut boken. Inbjudna deltagare var kongressledamöter och sakkunniga experter. I seminariet medverkade även professor Richard Rogerson från Arizona State University som presenterade sin nya bok The Impact of Labor Taxes on Labor Supply.

Läs mer om boken


Jobbskapande inom Life Sciences sektorn

2010-05-06

Den 6 maj medverkade Magnus Henrekson i ett seminarium på Svenska Ambassaden i Washington DC. Temat var hur innovativa sektorer såsom Life Sciences, kan bidra till att skapa nya arbetstillfällen och minska arbetslösheten.

Läs mer

 

Policyseminarium: Håller dörren på att stängas för utländska direktinvesteringar?

2010-02-17

För att öka kunskapen om det aktuella läget för utländska direktinvesteringar arrangerade IFN ett öppet seminarium onsdagen den 17 februari. Den senaste tidens globala protektionistiska tendenser är oroande. Som ett led i att skydda jobben håller möjligheten till utländska företagsförvärv på att begränsas i många länder. Parallellt konkurrerar länder i det fördolda med skattelättnader och subventioner om utländska företags nyetableringar. Motståndet mot utländska företagsförvärv riskerar att få långtgående konsekvenser för svenska företag och svensk ekonomi.

Läs mer

 

En inblick i Vita Huset genom presidentens högste ekonomiske rådgivare – från högkonjunktur till finansiell kris

2010-02-10

Onsdagen den 10 februari delade Professor Edward P. Lazear med sig av sina erfarenheter från sin tid som högste ekonomiske rådgivare till president George W. Bush under 2006 till 2009. Seminariet gav möjlighet att ta del av arbetet med att forma den amerikanska administrationens ekonomiska politik under några högintressanta och omvälvande år.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se