2010

IFN i Almedalen 2010

2010-06-28


Under Almedalsveckan i Visby medverkar forskare från IFN i olika seminarier och debatter.  

Måndagen den 5 juli

EU och den globala krisen – Vilka blir konsekvenserna för den europeiska integrationen?

Huvudfokus för seminariet är frågan om vilka konsekvenser den globala krisen och de stora statskulderna får för den fortsatta europeiska integrationen. Hur har EU hanterat krisen och vilka konsekvenser får krisen för marknaderna, rättsystemen och unionens politiska system. Seminariet arrangeras av professor Lars Oxelheim, affillierad till IFN, och ansvarig för Nätverket Europaforskning i ekonomi, juridik och statskunskap i samarbete med Högskolan på Gotland. Som en av författarna till boken "EU och den globala krisen" medverkar även Helena Svaleryd, docent och forskare vid IFN.

 Läs mer
 

En ekonomisk politik för nästa mandatperiod

Sakta återhämtar vi oss nu efter den djupaste ekonomiska krisen sedan andra världskriget. Hur bör Sveriges långsiktiga tillväxtstrategi utformas? Vilka reformer krävs för att råda bot på det stora utanförskapet och den höga ungdomsarbetslösheten? Det är frågor som diskuteras på Svenskt Näringslivs semiarium där bl.a. Magnus Henrekson deltar. Läs Magnus presentation.

 Läs mer
 

Uppdrag – fixa ungdomsarbetslösheten

Hur kan kommuner och näringsliv samarbeta för att lösa ungdomsarbetslösheten? I Södertälje finns 1100 arbetslösa som är under 25 år. Telge Peab och Manpower Telge Jobbstart har varit framgångsrika i att skapa arbetstillfällen och att hjälpa långtidsarbetslösa till jobb. På seminariet diskuteras hur Telgemodellen kan användas för att lösa ungdomsarbetslösheten. Helena Svaleryd, docent och forskare vid IFN, medverkar i panelen.

 Läs mer 
 

FORES liberala dag

FORES avslutar sin liberala dag med en diskussion om ett nytt liberalt reformprogram för 10-talet, bortom utspel och budgetsaldon. Diskussion med Andreas Bergh, Pontus Braunerhjelm, Laura Hartmann, Lars Leijonborg, Helena Svaleryd, Elisabeth Thand Ringqvist m.fl.

 Läs mer 


Tisdagen den 6 juli

Socialdemokraternas ekonomiska seminarium

Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, medverkar i Socialdemokraternas ekonomiska seminarium. Powerpointpresentation.

 Läs mer
 

Kampen om arbetskraften – och att behålla den

I ett samhälle med allt större andel gamla blir kampen om arbetskraft viktig. Besöksnäringen är för många första kontakten med arbetslivet och lockar många unga. Professor Magnus Henrekson medverkar i ett samtal om vilka utmaningar näringen står inför och vad kan den bidra med i morgondagens tjänstesamhälle. Seminariet arrangeras av SHR.

 Läs mer
 

Trygghet för tillväxt

Vissa menar att LAS är stelbent och uråldrig. Andra säger att lagen skapar den trygghet som behövs för utveckling och individuellt risktagande. Hur ligger det till egentligen? Per Skedinger, docent och forskare vid IFN, medverkar i ett panelsamtal som arrangeras av Sveriges Ingenjörer.

 Läs mer
 

Torsdagen den 8 juli

Behöver svensk tillväxt internationella investeringar?

Stannar Sverige utan utländska investerare och hur kan man utveckla Sveriges konkurrenskraft? Tre korta panelsamtal kring internationella investeringar och vad de betyder för tillväxt och arbetstillfällen i Sverige. Professor Lars Oxelheim, affillierad forskare till IFN, medverkar i ett av tre panelsamtal om tillväxt, internationalisering och konkurrenskraft som arrangeras av Invest Sweden.

 Läs mer
 

Assar Lindbeck i samtal om svensk finanspolitik

Den svenska regeringen har med nittiotalskrisen i minne fört en stram finanspolitik. Men har regeringen kanske varit alltför restriktiv? Har Sverige drabbats hårdare än om regeringen fört en mer offensiv finanspolitisk linje? Diskussion med Assar Lindbeck, Hans Lindberg och Irene Wennemo.

 

Andreas Bergh medverkar bl.a. i FORES programpunkter Sveriges liberala rötter och Liberalt reformprogram (5 juli), och Ekonomiklubben i Almedalen: Efter finanskrisen (7 juli).

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se