2010

Världsledande forskare prisas

Den amerikanske professorn Josh Lerner, verksam vid Harvard Business School, har tilldelats 2010 års Global Award for Entrepreneurship Research. Han har fått priset för sin framstående och inflytelserika forskning om riskkapital och entreprenörskapets förutsättningar. Den 26 maj var Lerner på plats i Stockholm för att ta emot priset som delades ut av handelsminister Ewa Björling.


Ewa Björling, Pontus Braunerhjelm, Josh Lerner, Magnus Henrekson och Rune Andersson


I samband med prisutdelningen gav Lerner en prisföreläsning med rubriken ”Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed and What to Do About It”, som även är titeln på hans senaste och mycket omtalade bok. I boken beskriver han de viktigaste lärdomarna från forskningen på det innovationspolitiska området samt belyser frågan om regeringar och offentliga aktörer kan göra något och i så fall vad. Detta tema präglade också hans prisföreläsning.

Lerner belyste riskkapitalets funktion och statens roll som riskkapitalaktör och refererade till den ekonomiska krisen. Mogna ekonomier kan framförallt växa genom nya innovationer där riskkapital spelar en central roll. Lerners forskning visar att riskkapital ger 3–4 gånger större effekt än företagens FoU när det gäller att få fram nya och radikala innovationer. Samtidigt är riskkapitalet alltjämt en liten del av ekonomin i många länder. Det finns därför argument för att staten måste engagera sig för att stimulera användningen av riskkapital i ekonomin. Men när det gäller statens roll som riskkapitalist finns ett par viktiga problem. För varje lyckad statlig satsning med riskkapital finns ett dussintal misslyckanden och Lerner gav flera talande exempel på ambitiösa men felriktade satsningar. Att staten ofta misslyckas beror bl.a. på bristande kunskap och insikt från de offentliga aktörernas sida.

Det finns tre huvudprinciper som bör vara vägledande för staten om de vill skapa goda förutsättningar för riskkapital: 1) säkerställ att spelreglerna och de institutionella ramvillkoren främjar entreprenörskap och riskkapital, 2) förstå och lyssna av marknaden och stöd de branscher och företag som spontant uppstår på marknaden utan att för den skull tränga ut de befintliga privata aktörerna, 3) lär av framgångsrika program i andra länder. Det är viktigt att insatserna har rätt storlek – de får varken vara för stora eller för små.

Enligt Lerner har staten en viktig roll att spela, men det är inte främst genom att själv fungera som riskkapitalist. Statens roll är snarare att skapa gynnsamma förutsättningar för entreprenörskap genom att sörja för ett väl fungerande skattesystem, god infrastruktur och ett bra utbildningssystem. Entreprenörskap uppstår inte ur ett vakuum.

Lerners prisföreläsning följdes av ett samtal om branschens framtid och förutsättningar. Förutom Lerner deltog företrädare för riskkapitalbranschen, med både privata och offentliga aktörer representerade,. Medverkande i den namnkunniga panelen var Rune Andersson, ordförande Mellby Gård och prisets donator, Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum, Per-Ove Engelbrecht, Head of Unit, DG Enterprise and Industry, EU-kommissionen, Marie Reinius, vd Riskkapitalföreningen, Claes de Neergaard, vd Industrifonden samt Björn O Nilsson, vd Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Samtalet leddes av Anna Söderblom, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.


Ta del av hela Lerner prisföreläsning.

 

Global Award for Entrepreneurship Research har delats ut sedan 1996 och går till en forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Priset består av Carl Milles staty ”Guds hand” och 100 000 euro. Det delas ut av IFN tillsammans med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket, och sponsras sedan hösten 2008 av entreprenören Rune Andersson, Mellby Gård AB.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se