Generell information

22
Jan
Varför skolan slutade leverera och hur kan det åtgärdas?

12:00–13:00

Magnus Henrekson

Externa aktiviteter

Magnus Henrekson, IFN, och Inger Enkvist, Lunds universitet, diskuterar kunskapssyn och pedagogik under ledning av Ohlininstitutets ordförande Sofia Nerbrand. I boken Kunskapssynen och pedagogiken förklarar de att elevcentrerat lärande är ineffektivt. Ett väl utformat lärarlett lärande är mycket effektivare.

Lunchseminarium i Lund.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se