Generell information

13
Mars
Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv

12:00–13:30

Martin Andersson

Externa aktiviteter

Martin Anderssson, Blekinge tekniska högskola och affilierad till IFN, har tillsammans med Johan P Larsson, Entreprenörskapsforum, skrivit rapporten Att lära av staden. Denna presenteras på ett seminarium där även Julia Branting, Burlövs kommun och Katrien Vanhaverbeke,  Sveriges Kommuner och Landsting deltar.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se