Generell information

18
Apr
Så kan barnhälsovården minska klyftorna

09:00–10:30

Therese Nilsson

Externa aktiviteter

Människors hälsa under livet påverkas av omständigheter under de första levnadsåren. Forskarna Therese Nilsson, IFN, och Martin Karlsson, University of Duisburg-Essen, har följt barn som ingick i en försöksverksamhet med fri spädbarnsvård under det första levnadsåret i början av 1930-talet. De har studerat hur vården påverkade personernas hälsa, utbildningsnivå och inkomster senare i livet. Studien presenteras i en SNS Analys.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se