Generell information

15
Juni
Hur bidrar konkurrens och friskolor till kvaliteten i grundskolan?

10:00–11:30

Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren

Externa aktiviteter

Svenskt Näringsliv arrangerar ett seminariumom skolan. Gabriel Heller-Sahlgren presenterar en rapport där han analyserat Skolinspektionens stora nationella undersökning ”Skolenkäten” där man frågar lärare och elever i både kommunala och friskolor i grundskolan om hur de bedömer sina skolor. I analysen tas också upp om positiva omdömen uppnås på bekostnad av akademiska resultat eller om positiva omdömen och kunskapsresultat samvarierar.  Gabriel Heller-Sahlgren och Henrik Jordahl har dessutom undersöka sambandet mellan friskolors lönsamhet och den utbildningskvalitet som uppnås. Även denna rapport presenteras.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se