Generell information

30
Aug
EMU and the bank union - the economic warnings inside the EU

15:30–16:30

Lars Oxelheim

Externa aktiviteter

Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN, är moderator på ett seminarium som arrangeras på Europa Forum Hässleholm.

Några av de frågor som ska diskuteras: Hur väl hänger en bankunion ihop med utvecklingen av Eurosamarbetet? Är det ett fungerande skydd mot framtida kriser? Hur ställer sig länderna utanför eurosamarbetet kring att tillhöra en bankunion och vad skulle det ha för påverkan? Vilka är för och nackdelarna med en europeisk bankunion och vad har den för effekt på EMU och EU i stort?

Key Note Speaker: Adrian Blundell Wignall, speciell rådgivare åt OECDs generalsekreterare i finansiella frågor,

Paneldeltagare:

  • Clas Wihlborg, professor i nationalekonomi, Chapman University
  • Paulina Dejmek-Hack, Jean Claude Junkers kabinett
  • Maria Nieto, Bank of Spain

 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se