Generell information

16
Okt
LAS avsedda och oavsedda konsekvenser

11:45–13:15

Per Skedinger

Externa aktiviteter

Per Skedinger, IFN, deltar i ett lunchseminarium på Ratio. Ämnet är Las. I inbjudan förklaras: "Bilden av lagen om anställningsskydd är mångfacetterad och dess turordningsregler särskilt debatterade. Vilket var syftet med lagstiftningen – och uppfylls det i dag? Hur omarbetas anställningsskyddet i kollektivavtalen? Och hur fungerar lagstiftningen och parternas överenskommelser i praktiken? Hur påverkas kompetensförsörjningen och matchningen?".

Läs mer
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se