Generell information

25
Sep
Valet 2018: Hur gick det?

18:00–19:15

Richard Öhrvall

Externa aktiviteter

Richard Öhrvall, IFN, föreläser om valutgången på Linköpings universitetet. Han gör det inom ramen för  "Strimman", en serie öppna föreläsningar.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se