Generell information

15
Okt
Lönebildning i en ny tid

13:30–16:00

Lars Calmfors

Externa aktiviteter

Lars Calmfors, IFN, är författare till rapporten Industrins lönenormering kan och bör reformeras som presenteras av tankesmedjan Katalys. Lars Calmfors undersöker "lönenormeringens samhällsekonomiska konsekvenser på sysselsättning, internationell konkurrenskraft, inflation och arbetskraftens allokering mellan yrken och sektorer". En presentation av rapporten åtföljs av två paneler: en ekonompanel och en partspanel.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se