Generell information

12
Nov
Produktiviteten i tjänstesektorn

12:00–13:00

Henrik Jordahl

Externa aktiviteter

Det senaste decenniet har produktiviteten i svensk ekonomi utvecklats långsamt. Samtidigt står välfärden inför en kostnadschock till följd av en åldrande befolkning och integrationsutmaningar., skriver Almega som arrangerar ett seminarium i ämnet. Henrik Jordahl, IFN, ingår i panelen.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se