Aktiviteter

IFN Stockholm Conference

IFN arrangerar varje år en internationell vetenskaplig konferens på ett tema som har stor relevans för näringslivets utveckling. Internationella forskare och forskare från IFN inspireras till framtida forskning.


Sedan år 2000 har dessa vetenskapliga konferenser anordnats inom områden av stor relevans för näringslivets utveckling. Hittills har ledande forskare såsom Ariel Pakes, Jim Markusen och Philippe Aghion medverkat och diskuterat bl.a. fusioners roll i strukturomvandlingar, betydelsen av utländska direktinvesteringar för utvecklingen av EU:s inre marknad och konkurrensens effekter på drivkrafterna att innovera.

Formatet med ett tiotal internationella forskare och ett likvärdigt antal forskare från IFN har skapat en kreativ och stimulerande miljö som har inspirerat till framtida forskning och forskningsutbyte.

Kontakta Elisabeth Gustafsson för mer information om IFN Stockholm Conference-serien. 

Teman för IFN Stockholm Conference:

2018  Entrepreneurship and Innovation: Past, Present and Future, 14–15 juni

2017 – Globalisation and New Technology: Effects on Workers and Firms, 15–16 juni

2016 – Efficient Provision of Public Services, 9–10 juni

2015 Culture, Institutions and Development, 11–12 juni

2014 – The Performance of Electricity Markets, 12–13 juni

2013 – Industrial Organization and Corporate Finance, 13–14 juni

2012 – Globalization, Organization and the Ownership of Firms, 13–14 juni

2011 – Entrepreneurship, Firm Growth and Ownership Change, 9–10 juni

2010 – Innovation, Ownership and Competition Policy, 34 juni

2009 – Ownership, Organization and Industrial Development, 1011 september

2008 – Family, Children and Work, 2223 maj

2007 – Firms in the Innovation Process: The Effects of Ownership, Legislation and Taxation, 1011 september

2006 – Globalization and Corporate Restructuring, 1011 sept

2005 – Innovation, Ownership and Competition, 78 juni

2004 – Networks: Theory and Applications, 1012 juni

2001 – EU Enlargement and Market Integration, 45 april

2000 – Mergers and Competition, 910 juni

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se