IFN Stockholm Conference

Framstående elmarknadsforskare på IFN-konferens

2014-06-13


Den 12–13 juni anordnades den trettonde upplagan av IFN Stockholm Conference, i Vaxholm. Temat för årets konferens var ”The Performance of Electricity Markets”. Framstående elmarknadsforskare från åtta länder hade samlats till mötet som arrangerades av IFN med finansiellt stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt Energimyndigheten. Femton studier presenterades med olika infallsvinklar på elmarknaden.

Forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi, som leds av docent Thomas Tangerås, stod i centrum på IFN Stockholm Conference 2014, i Vaxholm. Elmarknadsforskning bedrivs världen över och under den två dagar långa konferensen deltog framstående elmarknadsforskare från åtta länder. Konferensen gav forskarna möjligheten att presentera och få feedback på sina arbeten. Nätverkande var också en viktig del av konferensen.

 

Vaxholm 2014

I bilden ses Thomas Tangerås, IFN, presentera sin studie "Forward market integration".

 

Mer kunskap leder till minskad elkonsumtion

Först ut att presentera var Frank A. Wolak, Stanford University, som presenterade studien ”Using Information to Improve the Effectiveness of Nonlinear Pricing: Evidence from a Field Experiment”. Marginalpriset på el ökar i USA, vilket innebär att hushåll får köpa sin ”nödvändiga” månadskonsumtion av el till ett lågt pris, men står sedan inför progressivt ökande elpriser. Hushåll med hög elkonsumtion antas därför ha fler incitament för minskad konsumtion än hushåll med låg elkonsumtion. Baserat på en så kallad randomiserad fältstudie undersöker Wolak, tillsammans med sin medförfattare Matthew E. Kahn, University of California, huruvida det är möjligt att minska elkonsumtionen med hjälp av information om hur denna elprissättning fungerar.

 

Vaxholm 2014

Frank Wolak i en diskussion om sin studie ”Using Information to Improve the Effectiveness of Nonlinear Pricing: Evidence from a Field Experiment”.

 

Den information de studerar är var på "pris-stegen" hushållet befinner sig givet dagens elkonsumtion och hur elförbrukning generellt sett påverkar elräkningen. Resultaten visar att konsumenterna som förses med informationen minskar sin förbrukning från ungefär 25 kWh per dygn till ungefär 24,3–24,7 kWh per dygn beroende på hur hushållet värderar el. Slutsatsen är att konsumenterna sänker sina elräkningar och miljöpåverkan blir mindre.

 

Användandet av insiderinformation på elbörsen Nord Pool

Flertalet IFN-forskare deltog vid konferensen, däribland Ewa Lazarczyk som presenterade uppsatsen ”Private and Public Information on the Scandinavian Intra-Day Electricity Market”. Denna empiriska studie utreder hur elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot påverkas av publicerandet av Urgent Market Messages (UMM) – allmänt tillgängliga meddelanden om icke-försumbara förändringar i framställning, konsumtion eller distribution av el. Priset på Nord Pool bestäms av jämvikten mellan utbud och efterfrågan. Producenterna lägger, baserat på produktionskostnaden, ett bud som kunderna får svara på.

 

Vaxholm 2014

Nätverkande är centralt vid forksarkonferensen i Vaxholm. I bilden ses Ewa Lazarczyk, IFN, i samtal med Matti Liski, Aalto University.

 

Knapphetssituationer kan få priset att stiga kraftigt. Syftet med Lazarczyks studie är undersöka huruvida personer som känner till dessa UMM, innan de offentliggörs, använder sig av informationen vid placering av bud och på så vis manipulerar marknaden. Användning av denna form av insiderinformation är strängt förbjuden på Nord Pool. Lazarczyk finner inte några signifikanta förändringar i varken priser eller volym vid närliggande tidpunkter före publicerandet av UMM, vilket indikerar att trots att insiderinformation existerar så används den inte vid elhandeln. Resultatet indikerar att Nord Pool är en effektiv marknad.

 

Elavbrott sänker intäkter i utvecklingsländer

Hunt Allcott, New York University, var först ut att presentera på konferensens andra dag. Han tema anknöt till ett vanligt förekommande problem i många utvecklingsländer, nämligen motsatsen till överkonsumtion av el, det vill säga suboptimala användningsnivåer som följd av frekventa strömavbrott. Allcott presenterade studien ”How Do Electricity Shortages Affect Productivity? Evidence from India” som visar hur indiska tillverkningsföretag tappar omkring 5 procent av sina intäkter på grund av notoriska strömavbrott. Främst är det småskaliga företag som påverkas eftersom de sällan har tillgång till backup-generatorer. Slutsatsen är att både långsiktiga och kortsiktiga elförsörjningsinvesteringar skulle bidra till större intäkter för många tillverkningsföretag i de drabbade utvecklingsländerna.

 

Om IFN Stockholm Conference

IFN Stockholm Conference är en årlig återkommande vetenskaplig konferens. Studierna som presenteras på konferensen är ofta preliminära och resultaten kan komma att ändras innan den slutgiltiga versionen är klar. Under årets konferens presenterades femton studier, alla med koppling till elmarknadens ekonomi.

 

Vaxholm 2014

Elforskarna på konferensen i Vaxholm gjorde en båttur tur och retur Stockholm.

 

I år deltog Hunt Allcott (New York University), Mario Blazquez de Paz (Università di Bologna), Sara Fogelberg (IFN), Sven-Olof Fridolfsson (Konkurrensverket), Richard Green (Imperial College), Thomas Greve (University of Cambridge), Pär Holmberg (IFN), Ewa Lazcarczyk (IFN), Thomas-Olivier Léautier (Toulouse School of Economics), Chloé Le Coq (HHS), Matti Liski (Aalto University), Erik Lundin (IFN), Erin Mansur (Dartmouth College), Thomas Tangerås (IFN), Bert Willems (Universiteit van Tilburg), Frank A. Wolak (Stanford University) och Nils-Henrik von der Fehr (Universitetet i Oslo).

Text: Fredrik Andersson, IFN.

Foto: Olga Pugatšova, IFN

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se