Generell information

16
Feb
Privatisering av välfärd – ett svenskt experiment

Mårten Blix och Henrik Jordahl presenterar sin nya bok Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment

13:00–14:00

Mårten Blix och Henrik Jordahl
Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Öppna seminarier

Sverige är ett land med omfattande skattefinansierad välfärd. Något som är mindre känt internationellt är att en stor del av dessa tjänster utförs i privat regi av vinstdrivande företag.

I en ny bok utgiven av Oxford University Press, Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment, sammanfattar Mårten Blix och Henrik Jordahl, IFN, forskningen om privatiseringar, valfrihet och vinster i välfärden.

Under en timme diskuterar vi vilka lärdomar som kan dras från valfrihetsreformerna från 1990-talets början samt vad som borde ha gjorts annorlunda. Hur har kostnader och kvalitet påverkats? Har valfriheten haft någon negativ påverkan på segregation och andra sociala dimensioner?

I panelen medverkar:

Irene Svenonius (M) finansregionråd Stockholm,

Boel Godner (S), kommunalråd Södertälje och

Tobias Baudin, ordförande Kommunal.

Moderator: Eva Malm Öhrström, kommunikationschef, IFN.


 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se