Generell information

19
Apr
Webbinarium: Den likvärdiga skolan – framtidens skola

Lärarnas Riksförbund och IFN arrangerar seminarium

13:00–14:00


Öppna seminarier

Skolans likvärdighet är grundläggande för Sverige. Välkommen till ett webbinarium som tar upp hur skolan ska kunna ge alla elever likvärdiga förutsättningar för att skapa sig en framtid – oavsett socio­ekonomisk bakgrund. Medverkande: Anna Ekström, utbildningsminister, Åsa Wikforss, professor i filosofi, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, och Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

 

Sverige har en tradition av att vara ett inkluderande samhälle. En gemensam kunskapsgrund har gjort klassresor möjliga och som lagt grunden till en välinformerad demokrati. Det bidrog till att minska grogrunden för populism och polarisering.

Den svenska skolan slår år efter år ut en tredjedel av alla elever. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige, både på kort och lång sikt. Det är ett stort politiskt misslyckande och ett tydligt exempel på att den svenska skolans kompensatoriska uppdrag inte fungerar. Det krävs starka grepp för att förbättra skolans likvärdighet.

Nu arrangerar Lärarnas Riksförbund och Institutet för Näringslivsforskning, IFN, ett webbinarium som tar upp hur skolan ska kunna ge alla elever likvärdiga förutsättningar för att skapa sig en framtid – oavsett socio­ekonomisk bakgrund.

I det live-sända seminariets kommer paneldeltagarna tala om hur de ser på målet om en likvärdig skola. I samtalet kommer de diskutera skolans problem, men framförallt ta upp vad som måste göras.

För mer information, kontakta Zoran Alagic på Lärarnas Riksförbund, zoran.alagic@lr.se

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se