Direktlänkade sidor

Arbetsmarknadsregleringar diskuteras på ministermöte

När de nordiska finansministrarna möts i Oslo den 29 november kommer IFN-forskaren Per Skedinger att närvara för att presentera en rapport om anställningsskyddets effekter på sysselsättningen. Rapporten är huvudsakligen en forskningsöversikt, men innehåller också nya empiriska resultat samt beskriver utvecklingen av anställningsskyddet i OECD-länderna. 

Rapporten visar att anställningsskyddet inte påverkar nivån på sysselsättningen eller arbetslösheten i stort, men att strukturomvandlingen går långsammare, personalomsättningen minskar och marginalgrupper som ungdomar, invandrare och funktionshindrade missgynnas enligt den internationella forskningen. Marginalgruppernas möjligheter att få jobb påverkas negativt av att arbetsgivarnas krav på kvalifikationer ökar.
 

Fler visstidsanställs

I Sverige och flera andra europeiska länder har man genomfört reformer som gjort det enklare att visstidsanställa personal, medan skyddet för tillsvidareanställningar förblivit oförändrat starkt. Enligt forskningen har denna reformstrategi inte fallit väl ut. Det har blivit fler visstidsanställningar bland framför allt marginalgrupper, medan sysselsättningen inte ökat totalt.

Per Skedingers analys visar också att andelen med ofrivilliga visstidsanställningar är högre i länder med starkt skydd för tillsvidareanställningar och detta samband är särskilt starkt bland ungdomar.

 

 Lär mer om Per Skedinger och hans forskning.

 Läs mer om Nordiska ministermötet för ekonomi- och finanspolitik.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se