Direktlänkade sidor

Assar Lindbeck tilldelas två fina priser

Myrdalspriset 2010 har tilldelats professor Assar Lindbeck för artikeln "Lärdomar av finanskrisen", som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 4, 2010. Assar Lindbeck har även tilldelats Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Myrdalspriset 2010

Juryns motivering till Myrdalspriset 2010: "Den finanskris som skakat världen sedan 2007 har fått många att omvärdera sin syn på finansmarknadernas funktionssätt. I artikeln "Lärdomar av finanskrisen" gör Assar Lindbeck en omfattande och grundlig genomgång av hur krisen påverkar ämnet nationalekonomi. Han visar att våra kunskaper fortfarande är ganska begränsade, både om de faktorer som driver fram finansiella kriser och om de mekanismer genom vilka sådana kriser påverkar den reala ekonomin. Han för också fram finansiell stabilitet som ett tredje mål för penningpolitiken vid sidan av inflationsmål och resursutnyttjande. Artikeln är ett viktigt bidrag till en i högsta grad aktuell och angelägen global debatt."

Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Bertil Holmlund, professor Hans Wijkander, redaktör Gunnar Örn och chefekonom Cecilia Hermansson. 

 
Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris 2011

Assar Lindbeck tilldelas Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris 2011 med motiveringen: "... för Din långt utanför Sverige uppmärksammade forskning samt för Din roll som institutionsbyggare och samhällsdebattör med stor genomslagskraft". Prissumman är 400 000 kr och priset som delas ut av Kungl. Vitterhetsakademien överlämnas vid Akademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 21 mars 2011.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se