Direktlänkade sidor

Avhandling om sambandet mellan entreprenörskap och egenföretagande

IFN-medarbetaren Tino Sanandaji disputerade i juli vid University of Chicago. I avhandlingen gör Tino en internationell jämförelse av extremt framgångsrika entreprenörer, sådana som tjänat minst en miljard dollar på sitt entreprenörskap.

Ett viktigt resultat från jämförelsen är att länder med hög grad av entreprenörskap har färre egenföretagare. Låg genomsnittsinkomst, höga skatter, regleringar på företagande samt svaga institutioner är associerade med hög andel egenföretagare, men få entreprenörer. Detta samband förklaras med att i en välfungerande ekonomi har de bästa entreprenörerna större möjlighet att skapa nya företag och växa och därigenom absorbera de mindre effektiva småföretagen. Resultaten tyder på att det är vilseledande att använda egenföretagande som empiriskt mått för att uppskatta graden av innovativt entreprenörskap.

Läs mer om Tino och hans forskning

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se