Direktlänkade sidor

Lyfter tidvattnet alla båtar?

2009-11-06

Torsdagen den 5 november försvarade Daniel Waldenström sin avhandling i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Avhandlingen Lifting All Boats? The Evolution of Income and Wealth Inequality over the Path of Development består av sju kapitel som på olika sätt belyser sambandet mellan utveckling och ojämlikhet från 1800-talet till i dag.

Avhandlingen bygger på nya data över inkomst- och förmögenhetsfördelningens utveckling i Sverige och ett flertal andra länder. Genomgående ligger fokus på toppen av fördelningen eftersom den dels återspeglar viktiga samhällsaktörer och dels är relativt väl historiskt dokumenterad vilket möjliggör analyser över långa tidsperioder.

Resultaten visar att ojämlikheten i 1800-talets förindustriella samhälle var hög och att den inte sjönk nämnvärt under den tidiga industrialiseringen. Istället var det under 1900-talets politiska och ekonomiska reformer, särskilt utbildningsreformer, progressiv inkomstbeskattning och utökat privat husägande, som ledde till en drastiskt minskad ojämlikhet, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Kring 1980 avstannade dock utjämningen och i många länder har den ekonomiska ojämlikheten därefter ökat till följd av ett flertal samverkande faktorer.

Daniel Waldenström är sedan tidigare docent i nationalekonomi. Han disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm år 2003 och var därefter lärare och gästforskare vid University of California at Los Angeles (UCLA). Daniel är forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) sedan 2006. Han blev docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm år 2009. Daniels huvudsakliga forskning berör inkomst- och förmögenhetsfördelning i svenskt och internationellt perspektiv.

Kontakta Daniel Waldenström för mer information om avhandlingen eller läs mer på bloggen Ekonomistas.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se