Direktlänkade sidor

Forskning om riskkapitalets funktion belönas med 100 000 euro

Den amerikanske professorn Josh Lerner tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2010. Josh Lerner är professor i Investment Banking vid Harvard Business School, Boston, USA. Han får priset för sina framstående och inflytelserika resultat inom entreprenörskapsforskningen. Prissumman är 100 000 euro.

− Lerner har starkt påverkat kunskapen och synen på venture capital-finansiering och den betydelse som innovationer och nyföretagandet har för ekonomins förnyelseförmåga och vår välståndsutveckling. Hans forskning är viktig och relevant för alla som är involverade i frågor rörande hur regeringar och myndigheter kan bidra till ett förmånligt innovations- och entreprenörsklimat, säger Magnus Henrekson, vd för IFN och ledamot i den kommitté som utser pristagaren.

I sin senaste och mycket omtalade bok – Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Enterpreneurship and Venture Capital Have Failed and What to Do About It – beskriver han de viktigaste lärdomarna från forskningen på det innovationspolitiska området samt frågan om regeringar och offentliga aktörer kan göra något och i så fall vad.

− Lerner är främst känd för sin banbrytande forskning om riskkapital i tidiga skeden. Under senare år har hans forskning dessutom utvidgats till att omfatta forskningsområdet innovation där han trycker på vikten av allianser, patent och utveckling av användardrivna innovationer (s.k. open source-projekt), tillägger Magnus Henrekson.

Genom att förklara riskkapitalets roll och funktion i ekonomin har Lerner etablerat en bro mellan mikro- och makronivåerna i ekonomin. Detta har i sin tur medverkat till att förbättra förståelsen för drivkrafterna i modern ekonomisk tillväxt och därmed försett politiska beslutsfattare med ett avsevärt bättre underlag.

Enligt priskommitténs motivering har Lerners nyskapande bidrag förändrat sättet att se på riskkapitalets roll för att nya företag med innovationer och entreprenörskap ska kunna etableras och expandera. Lerners forskning har varit avgörande för utformandet av den moderna analysen av riskkapitalbaserat entreprenörskap.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm i maj.
För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se